İKV E-Bülteni | 2009 » 4-10 MAYIS » AB FOK BALIĞI TİCARETİNİ BÜYÜK ORANDA YASAKLAMA YOLUNDA İLERLİYOR

Avrupa Parlamentosu 5 Mayıs günü Strazburg’da, AB sınırları içinde 2010 yılından başlamak kaydıyla fok balığı ticaretinin neredeyse bütünüyle yasaklanmasını öngören bir yaklaşım benimsedi.

Bu çerçevede, AB içinde uzun bir süredir tartışma konusu olan ve özellikle hayvan hakları savunucularının şiddetle karşı çıktığı fok balıklarının avlanması ve ticaretinin yapılması, istisnai durumlar dışında sona erdirilecek.

Milletvekilleri, Temmuz 2008’de Avrupa Komisyonu tarafından sunulan tüzük önerisinin Parlamento ve Konsey arasında uzun süre tartışılmasının ardından uzlaşmaya varılan birinci okumasını büyük bir çoğunlukla onayladı. Buna göre, yürürlüğe girdiği takdirde yeni tüzük; fok balığı eti, yağı, organları ve derisinin ticaretini yasaklayarak omega 3 yağ asidi katkılı el çantaları, şapkalar, ayakkabılar ve bazı eczacılık ürünlerinin de AB piyasalarında dolaşımına son verecek. Bununla birlikte, Inuitler (Eskimo) ve geleneksel olarak fok balığı avlayan diğer yerli halkların avlanma ve ticaret pratikleri ile ekonomik amaçlı olmayan ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir yönetimiyle uyumlu avlanmanın ulusal mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiş şekillerinin bu genel yasaktan muaf tutulması öngörülüyor.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=3637&id=3665