İKV E-Bülteni | 2009 » 4-10 MAYIS » ADALET DİVANI AVUSTURYA’DA KİTAP SATIŞLARINDA FİYAT TESPİTİNİ MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI İLKESİNE AYKIRI BULDU

Adalet Divanı 30 Nisan 2009 tarihli kararında (Case C-531/07) ithalatçıların Almanca kitapların Avusturya’daki yayıncı tarafından belirlenen perakende satış fiyatının altında bir fiyatla satılmasını önleyen Avusturya mevzuatının AB’de malların serbest dolaşımı ilkesine aykırı olduğuna karar verdi. LIBRO Handelsgesellschaft mbH (LIBRO) Avusturya dışında basılan kitapların pazarlamasını ve Almanya’da yayımlanan kitapların Avusturya için tespit edilenin altında fiyatlarla satışının reklamını yapmaktaydı. Avusturya mevzuatına göre, Almanca yayımlanan kitapların satışının Avusturya’da belirlenen fiyatların altında satışının yapılması yasaktır.

LIBRO’nun bu fiyatların altında kitap satışı reklamı yapması üzerine Avusturya’daki Fachverbrand isimli yayıncı buna karşı dava açtı. İlk Derece Mahkemesinin, söz konusu Avusturya mevzuatındaki bu kısıtlamanın  “kültürel nedenlerle ve medyada ve yayıncılıkta çeşitliliğin korunması amacıyla haklı görülebileceği” gerekçesiyle LIBRO’nun aleyhine karar vermesi üzerine, LIBRO kararı temyiz etti. Temyiz Mahkemesi, Avusturya’nın bu alandaki mevzuatının AB hukukuna aykırı olup olmadığı konusunda görüş için Adalet Divanına başvurdu.

Adalet Divanı, Topluluk içi ticareti engelleyen her türlü ticari kural ve işlemin miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir olması sebebiyle Topluluk kurallarına aykırı olduğunu, ancak üye ülkelerin kendi uyrukları ile diğer üye devlet uyrukları veya yerli ürünlerle ithal ürünler arasında ayrımcılık yapmamak kaydıyla bu ticarete bazı sınırlamalar getirebileceklerini belirtti. Bu dava konusu olayda ise Avusturya dışında yayımlanan kitapların belirli fiyatın altında satışının yasaklanması, Avusturya’da yayımlanan (yerli) kitaplarla diğer üye ülkelerde basılan (ithal) kitapların pazarlanması şartlarını farklı şekillerde etkilemekte ve bu da malların serbest dolaşımı ilkesine aykırılık oluşturmaktadır.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=3637&id=3670