İKV E-Bülteni | 2009 » 11-17 MAYIS » İRLANDA’DA LİZBON ANTLAŞMASI’NA DESTEK ARTIYOR

İrlanda’da 18 Mayıs 2009 tarihinde sonuçları açıklanan anket çalışmasına göre, Avrupa Birliği tarafından İrlanda’ya Lizbon Antlaşması’nı onaylaması karşılığında verilen taahhütlerin yerine getirilmesi halinde ikinci referandumda “evet” oyu kullanacakların oranı %52. Antlaşma’ya “hayır” oyu vereceklerin oranı %29 olurken “bilmiyorum” yanıtının oranı ise %19. Şubat 2009’da yapılan anket ile karşılaştırıldığında “evet” oylarının 1 puan arttığı, “bilmiyorum” cevabının 3 puan yükseldiği; “hayır” oyunun ise 4 puan gerilediği görülüyor.

Hatırlanacağı üzere, 12 Haziran 2008 tarihinde İrlanda’da yapılan referandumda Lizbon Antlaşması %46,6 “evet” oyuna karşı %53,4 “hayır” oyu ile reddedilmişti. Bunun üzerine Aralık 2008’de İrlanda ile AB arasında varılan uzlaşıda İrlanda’ya verilen taahhütler (Komisyonerin korunması, tarafsızlık, vergi politikası, sosyal, etik ve aile politikaları) karşılığında ikinci referandumda Antlaşma’nın kabul edilmesi sözü alınmıştı. Bu kapsamda, İrlanda hükümeti tarafından Lizbon Antlaşması’nın kabul edilmesine yönelik ciddi bir kampanya yürütülüyordu. 18–19 Haziran 2009 tarihlerinde yapılacak AB Konseyi Zirvesi’nde, İrlanda Başbakanı’nın (Taoiseach) ikinci referandumun yapılacağı tarihi açıklaması bekleniyor. Bu doğrultuda, Antlaşma’nın 2010 yılı başında yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

Anketten ortaya çıkan bir diğer sonuç da, ekonomik kriz sonrasında AB’ye duyulan güvenin İrlanda’da arttığı. AB’nin parçası olmanın iyi bir şey olduğunu düşünenlerin oranı %79. İrlanda Başbakanı Brian Cowen Mart ayında yaptığı açıklamada, ekonomik krizin etkisiyle halkın eğilimlerinin değişebileceğini hatırlatarak güçlü bir strateji yürütülmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Bilindiği gibi, Almanya’da Cumhurbaşkanı Hörst Köhler, onay kararını imzalamak için Anayasa Mahkemesi’nin kararını bekliyor. Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski,
20 Ocak 2009 tarihinde yaptığı açıklamada, Lizbon Antlaşması’nı, İrlanda tarafından kabul edilmediği sürece onaylamayacağını ifade etmişti. Çek Cumhuriyeti Başkanı Vaclav Claus da, Senato’dan çıkan onay kararını imzalamak için İrlanda’da alınacak sonucu bekliyor.

Lizbon Antlaşması’na ilişkin olarak İKV tarafından hazırlanan bilgi notuna ve düzenli olarak güncellenen onay tablosuna www.ikv.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=3676&id=3679