İKV E-Bülteni | 2009 » 18-24 MAYIS » BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KIBRIS RAPORU AÇIKLANDI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon tarafından, BM Kıbrıs Barış Gücü’nün (UNFICYP) Kıbrıs’taki faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan Rapor (S/2009/248), 15 Mayıs 2009 tarihinde açıklandı. Güvenlik Konseyi’ne sunulan Raporda, 24 Kasım 2008 ile 10 Mayıs 2009 arasındaki gelişmeler ele alınıyor ve Barış Gücü’nün görev süresinin 15 Aralık 2009’a kadar uzatılması öneriliyor. Ayrıca, 10 Mayıs 2009 itibariyle adada 859 BM askerinin ve 69 polisin görev yaptığı ifade ediliyor.

Raporda öne çıkan noktalar şunlardır:

Raporun son bölümü Genel Sekreter’in gözlemlerini içeriyor. Bu bölümde öncelikle, liderlerin olumlu ve yapıcı bir hava içerisinde yürüttükleri müzakerelerin önemine değinilerek, BM çerçevesinde gerçekleştirilen görüşmelerin önemli bir alt yapı oluşturduğu vurgulanıyor ve tarafların çözüme artık daha yakın oldukları ifade ediliyor. Genel olarak, müzakerelerin hızlandırılması ve konuların bütüncül bir şekilde ele alınması gerektiği değerlendirmesi yapılıyor. Bu bağlamda, liderlerin kimyalarının uyuştuğuna değinilen raporda, iki tarafın da mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını bildiği belirtiliyor. Aynı zamanda, kapsamlı çözüme yönelik halk desteğinin zayıf olduğunu gösteren anketlere atıf yapan Genel Sekreter, son kararı verecek halkların süreç hakkında daha iyi bilgilendirilmesi ve çözümün siyasi, iktisadi ve sosyal faydalarının anlatılması gerektiğinin altını çiziyor.

Kıbrıs sorunun çözümünde sivil toplumun katılımının önemine vurgu yapılarak iktisadi, sosyal, kültürel ve sportif bağların güçlendirilmesinin sürece olumlu etkide bulunacağı ifade ediliyor. Bu tür girişimlerin toplumlar arasında güven duygularını geliştireceği ve Kıbrıslı Türklerin izole edildikleri duygusunu hafifleteceği öne sürülüyor (Aynı ifade bir önceki raporda da yer almış ve KKTC makamlarından tepki görmüştü).

Rapora ilişkin bir değerlendirme yapan KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Hasan Erçakıca, BM Genel Sekreteri’nin raporunun, bazı eksiklik ve yanlışlıklara karşın, objektif değerlendirmeler de içerdiğini ve siyasi bakımdan dengeli olduğunu ifade etti. Öte yandan, raporda, müzakere sürecinin ucu açık olamayacağını saptamasının yapılmasını, görüşmelerin hızlandırılması ve çözümün makul bir zaman çerçevesi içinde sağlanması çağrısının yer almasını memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı. Aynı zamanda, raporun teknik yanları ile ilgili görüşlerini, alışılagelmiş şekilde bir mektupla BM’ye ileteceklerini belirtti.

BM Kıbrıs raporunun tam metnine

http://www.unficyp.org/media/SG%20Reports/SGs_report_May_2009.pdf adresinden

ulaşabilirsiniz.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=3696&id=3699