İKV E-Bülteni | 2009 » 18-24 MAYIS » AB’NİN BİRLİK DIŞI ÜLKELERLE DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI

AB İstatistik Kurumu Eurostat’ın 18 Mayıs’ta açıkladığı verilere göre Mart 2009’da geçen yılın Mart ayına göre Avro Alanı’nın dünyanın geri kalan ülkeleriyle dış ticareti 0,4 milyar Avro fazla verdi. Mart 2008’de ise bir önceki yılın aynı ayına göre 2,3 milyar Avro açık verilmişti. İhracat Mart 2009’da bir önceki aya göre %1,4 artarken ithalat %0,6 arttı.

AB27’nin ise Mart 2009’da bir önceki yılın Mart ayına göre dış ticareti 9,5 milyar Avro açık verdi. 2008’de ise bir önceki yılın Mart ayına göre açık 19,56 milyar Avro idi. Mart 2009’da bir önceki aya göre ihracat %2,5 ve ithalat %0,7 arttı.

AB27’nin enerji alanındaki dış ticaret açığı Ocak-Şubat 2008’de 58 milyar Avro’dan bu yıl aynı dönemde 38,6 milyar Avro’ya düştü. Kimyasal maddeler dış ticareti fazlası (13,6 milyar Avro’dan 10,1 milyar Avro’ya) ile makine ve taşıt araçlarındaki dış ticaret fazlası (21,9 milyar Avro’dan 11,3 milyar Avro’ya)  azaldı.

AB27’nin bütün ticaret ortaklarıyla dış ticareti azaldı. AB -27’nin AB dışı ülkelere dış ticaretinde en büyük düşüşler Türkiye (Ocak-Şubat 2009’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %41 azalış) Rusya (%37), Güney Kore (%33) ve Hindistan’a (%31) ihracatta ve Rusya (%39), Türkiye (%30), Norveç ve Brezilya’dan (%28) ithalatta kaydedildi.

AB’nin ABD (Ocak – Şubat 2008’de 11,7 milyar Avro’dan Ocak-Şubat 2009’da 4,2 milyar Avro’ya)  ve İsviçre  (Ocak – Şubat 2008’de 3,1 milyar Avro’dan Ocak-Şubat 2009’da 2,2 milyar Avro’ya ) ile dış ticaret fazlası azaldı. AB’nin Rusya (12,5 milyar Avro’dan 7,2 milyar Avro’ya), Norveç (8,5 milyar Avro’dan 6 milyar Avro’ya), ve Japonya (5,3 milyar Avro’dan 3,7 milyar Avro’ya) ile dış ticaret açığı geriledi. Çin ile dış ticaret sabit kaldı (28,3 milyar Avro’dan 28,1 milyar Avro’ya )

Ocak-Şubat 2009 döneminde toplam dış ticarette en yüksek fazla veren üye ülkelerin başında Almanya (15,8 milyar Avro), Hollanda (6,3 milyar Avro) ve İrlanda (5,6 milyar Avro) geliyor.  İspanya (10,3 milyar Avro), Yunanistan (4,6 milyar Avro) ve İtalya (4,5 milyar Avro) dış ticaret açığı veren ülkeler arasında.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=3696&id=3708