İKV E-Bülteni | 31 OCAK-6 ŞUBAT » GÜNDEMDEN KISA KISA… » AB İç Pazar ve Hizmetler Komisyonu, Avrupa Perakende Eylem Planı ve haksız ticaret uygulamaları ile ilgili Yeşil Kitap yayımladı

AB İç Pazar ve Hizmetler Komisyonu,  işletmeler arası gıda ve gıda dışı tedarik zinciri ve haksız ticaret uygulamaları ile ilgili Yeşil Kitap ve Avrupa Perakende Eylem Planı yayımladı. Komisyon, AB 2020 Stratejisi kapsamında toptan ve perakende hizmet sektörünün AB ekonomisine katkısının önemini vurgularken, sektörün AB Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) yüzde 11’ini oluşturduğunu ve Birlik içindeki Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmelerin yüzde 29’unun bu sektörlerde faaliyet gösterdiğini belirtti. Özellikle genç nüfusa ve kadınlara iş olanakları sunan sektörde yaklaşık 33 milyon kişi istihdam edilmektedir. Komisyon,  sınır ötesi işbirliklerinde, tüketicinin bu hizmetlere erişiminde ve perakendecilerin AB içinde diğer pazarlara girişlerinde yaşadığı sıkıntıları dikkate alarak, hazırladığı eylem planı ile perakende sektörünün rekabetçiliğinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Avrupa Perakende Eylem Planı’nda, tüketicilerin daha iyi ve daha doğru bilgilendirilmesi, üye ülkeler arasındaki iş birliği ve haberleşmenin güçlendirilmesi, gıda ve gıda dışı tedarik zincirinde daha adil ve sürdürülebilir ticari ilişkilerin kurulması, perakende ve yenilikçilik arasındaki bağın güçlendirilmesi ve sektörde daha iyi bir çalışma ortamının tesis edilmesi öne çıkmakta. Komisyon ayrıca sürekli görev yapacak bir “Perakende Sektörünün Rekabetçiliği” oluşumu ile bu alanda yapılması gereken çalışmaları sürekli olarak izlemeyi hedefliyor.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=372&id=827