İKV E-Bülteni | 2013 » 24-30 OCAK » AVRUPA VERİ KORUMA DENETMENİ, 2013 VE 2014 YILLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANINI AÇIKLADI

Avrupa Veri Koruma Denetmeni (European Data Protection Supervisor – EDPS) tarafından önümüzdeki iki yıl için hazırlanan strateji, 22 Ocak 2013 tarihinde Avrupa Komisyonu’nun Adaletten Sorumlu Üyesi Viviane Reding ve İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström’ün yanı sıra, Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler Komisyonu’nun Başkan Yardımcısı Sophie in t’ Veld ve AB Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove’ye sunuldu.

Bu yeni strateji ile, Avrupa Veri Koruma Denetmeni, AB’de kişisel veri korunmasına ilişkin yasal çerçevenin hazırlık sürecinde daha fazla rol almayı hedefliyor.

Avrupa Veri Koruma Denetmeni’nin açıkladığı yeni eylem planında öne çıkan unsurları şu şekilde sıralamak mümkün:

Avrupalı yetkililere sunulan stratejide, Avrupa Veri Koruma Denetmeni, ayrıca AB kurumlarının verilerin korunmasına yönelik ilgilerini artırmayı amaçlıyor. Stratejide öne çıkan bir diğer husus da, Avrupa Veri Koruma Denetmeni’nin AB Konseyi ile olan ilişkisini geliştirilmesi. Şu ana kadar AB Konseyi’nin, yeni yasama sürecinde Denetmeni, gayrı resmî toplantılara davet ederek yardımlarına başvursa da, resmi toplantılarına davet etmediği dikkat çekiyor. Denetmenin yetkilerinin arttırılarak zaman içinde konumunun güçlendirilmesi bekleniyor.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=373&id=775