İKV E-Bülteni | 2013 » 16-23 OCAK » İKV BAŞKANI PROF. DR. HALUK KABAALİOĞLU TÜRKİYE VE AB İLİŞKİLERİ HAKKINDA KONFERANS VERDİ

İKV Yönetim Kurulu başkanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu,  22 Ocak 2013 tarihinde İktisadi Kalkınma Vakfı’nı ziyaret eden bir öğrenci grubuna Türkiye ve AB ilişkileri konusunda konferans verdi. Avustralya’da farklı üniversitelerden gelen ve Avustralya Başkonsolosluğu ve Boğaziçi Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği bir eğitim programı kapsamında Türkiye’de bulunan öğrenciler Türkiye ve AB ilişkilerinin tarihçesi ve gelişimi ile ilgili detaylı bilgi almak imkanını buldular.

Konferansta Prof. Dr. Kabaalioğlu Avrupa’da birlik fikrinin gelişimini ve tarih boyunca Avrupa’nın birleşmesine yönelik projelerde Türkiye’nin de yer aldığını, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını takip eden devrimlerin Avrupa’daki idari ve hukuki sistemleri örnek aldığını ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’nin Avrupa Konseyi başta olmak üzere Batı Avrupa kurumlarına üye olduğunu anlattı. Ekim 1957 tarihinde hükümet programın açıklayan Başbakan Menderes’in aynı yıl içinde imzalanmış olan Roma Antlaşmaları’ndan söz ettiğini, bu gelişmeleri yakından takip ettiğini ve siyasi bir birliğe doğru gideceği öngörüsünde bulunduğunu aktardı.

Daha sonra Prof. Dr. Kabaalioğlu, Türkiye ile AET arasında bir ortaklık kuran Ankara Anlaşması’nın yapısından ve Türkiye’nin üyelik olasılığından söz eden 28inci maddesinden söz etti. Türkiye’nin özellikle gümrük birliğine dayalı bir ortaklık ilişkisi kurmak yönündeki ısrarını vurguladı. Ankara Anlaşması ve 1970 tarihli Katma Protokol uyarınca 1995 yılı sonunda gerçekleşen gümrük birliği sonrasında Türkiye’nin AB’den herhangi bir mali yardım almadan uyum sürecini gerçekleştirdiğini, Türk sanayinin Avrupalı firmalar ile başarıyla rekabet edebildiğini ve Avrupa pazarında önemli bir paya sahip olduğunu anlatı.

İKV Başkanı, günümüzde Türkiye’nin Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu, ihracatının yüzde 95’ini sanayi ürünlerinin oluşturduğunu ve özellikle AB’den kaynaklanan doğrudan yabancı sermaye akışının artmakta olduğunu belirti. Türkiye’nin AB üyelik sürecinin önemine değinen Kabaalioğlu, sürecin özellikle GKRY’nin tek taraflı olarak AB’ye üye olarak kabul edilmesi ve Fransa’da Sarkozy faktörü nedeniyle sekteye uğradığını ancak Fransa’da François Hollande’ın cumhurbaşkanı olması ile bazı başlıkların açılabilmesi umudunun doğduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu,  sorulan bir soru üzerine İKV’nin kurulduğu 1965 yılından bu yana Türkiye ve Avrupa ilişkileri konusuna yoğunlaştığını ve yayınları, seminer ve konferansları, projeleri, e-bülteni ve dergisi yoluyla iş dünyası başta olmak üzere Türkiye ve Avrupa kamuoyunu bilgilendirmeye ve Türkiye’nin AB sürecine katkıda bulunmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmekte olduğunu kaydetti.

 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=374&id=686