İKV E-Bülteni | 16-23 OCAK » GÜNDEMDEN KISA KISA… » AP biyokorsanlıkla etkin mücadele için bir karar kabul etti

Avrupa Parlamentosu 15 Ocak’taki oturumunda, gelişmekte olan ülkeler menşeli olup da, bu ülkelerin onayı alınmadan ve sonuçlarından keşfeden kişiler fayda sağlamadan  geleneksel tedavi özelliği bulunan ve tıp alanında kullanılan maddelerin çokuluslu şirketler tarafından ticari kullanımı olarak bilinen biyokorsanlığın (biopiracy) önlenmesine yönelik bir Karar kabul etti. AP Kararı, bu ülkelerin gerekli kurum ve enstitüleri kurmalarına destek olunması ve elde edilen faydanın, maddelerin tedarik edildiği ülkelerle bu maddeleri jenerik olarak kullananlar arasında adil bölüşümünü öngören Nagoya Protokolünü AB üyesi devletlerin onaylaması çağrısında bulunuyor.   

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=374&id=755