İKV E-Bülteni | 2009 » 9-15 ŞUBAT » TÜRKİYE TASLAK RAPORU, AVRUPA PARLAMENTOSU DIŞİŞLERİ KOMİTESİ’NDE KABUL EDİLDİ

11 Şubat tarihinde, Hollandalı Hıristiyan Demokrat Parlamenter Ria Oomen-Ruijten tarafından hazırlanan taslak Türkiye raporu, Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komitesi’nde görüşüldü. Sunulan değişiklik önergelerinin ardından, rapor, dört ret ve bir çekimser oya karşılık 65 oyla kabul edildi. Ria Oomen-Ruijten, yaptığı açıklamada, raporun dengeli olduğuna dikkat çekerek, Türkiye’den AB reformları alanında somut sonuçlar beklediklerini kaydetti. Raporun eleştirel ancak adil olmasına önem verdiğini belirten Oomen-Ruijten, Türkiye’ye yönelik mesajlar gönderdi.

Kopenhag kriterlerinin müzakerelerde anahtar bir rol oynadığını vurgulayan Oomen-Ruijten, müzakerelerin hedefinin yeni fasıllar açılması değil, Türkiye’nin çağdaş, demokratik bir refah toplumuna dönüşmesi olduğunun altını çizdi. Bu çerçevede, yargı reformu stratejisine ilişkin kaydedilen ilerlemeye karşın, bu alanda daha fazla sistematik çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti. Oomen-Ruijten, ayrıca, 2009 yılı sona ermeden Türkiye’den net bir işaret beklediklerini; Türkiye’nin Ortaklık Anlaşması’ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Bununla birlikte, Ulusal Program’ın kabul edilmesi ve Egemen Bağış’ın yeni başmüzakereci olarak atanmasının olumlu adımlar olduğunu, ancak yeterli olmadığını kaydetti.

Taslak raporda, Türkiye’de üçüncü ardışık yılda reform sürecinin sürekli yavaşlamasından endişe duyulduğu belirtilerek, Türk hükümeti, 2005 yılında taahhütte bulunduğu reform sürecini devam ettirmeye yönelik siyasi iradesini ispat etmeye çağrılıyor. Raporda ayrıca, Türk toplumunda ve başlıca siyasi partiler arasında süregelen ve 2008 yılında derinleşerek siyasi kurumların işleyişini ve reform sürecini olumsuz yönde etkileyen kutuplaşmadan endişe duyulduğu vurgulanıyor (21 Kasım tarihinde açıklanan taslak raporda yer alan konulara ilişkin ayrıntılı bilgiye 14–20 Kasım 2008 tarihli İKV e-bülteninden ulaşılabilir).

Kabul edilen değişiklik önergeleri neticesinde taslak rapora eklenen ifadelerden bazıları aşağıda yer alıyor:

Ayrıca, yaşanan tartışmalar neticesinde, rapora ‘terörist PKK’ ve giriş bölümüne ise ‘katılım müzakereleri’ ifadelerinin eklenmesi kabul edildi.

Taslak rapor, 1 Mart’ta gerçekleştirilecek AP Genel Kurulunda oylanarak nihai halini alacak.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=3805&id=3807