İKV E-Bülteni | 2009 » 8-14 HAZİRAN » AB’NİN ANTİ-DAMPİNG POLİTİKASI SORGULANIYOR

Avrupa Uluslararası Siyasal Ekonomi Merkezi (ECIPE) tarafından AB’nin anti-damping politikasının ticaret üzerindeki gerçek etkilerini inceleyen bir araştırma yayınlandı. Araştırmada, Arastou Khatibi tarafından yapılan bir ampirik çalışma anti-damping korumacılığının üçüncü ülkelerle ticaretin aleyhine AB içi ticareti kayırdığını ortaya koymakta. Çalışmanın ilk tespitine göre, anti-damping politikasından kaynaklanan AB’deki üretim artışı anti-damping önlemlerine muhatap olan ülkelerden yapılan ithalatı hiçbir şekilde karşılamamaktadır. Bu da mevcut küresel ekonomik resesyon ortamında ticaretin daha da baskı altına alınmasına yol açıyor. İkinci olarak AB’de üretim artışı sadece yüksek derecede verimli ve rekabetçi sanayilerde görülüyor. Halbuki AB’de anti-damping soruşturmalarının açılması daha çok uluslar arası alanda sert rekabetle karşı karşıya olan üreticiler tarafından talep ediliyor. Bu verimsiz ve rekabetçi olmayan firmalar anti-damping koruması sonucunda kayda değer bir üretim artışına gitmiyorlar ve böylece uluslararası ticaret hacminin düşüşünü hızlandırıyorlar. Bunun sonucunda Çalışmaya göre AB anti-damping vergileri tüm iç pazarın zararına olarak sadece bazı sanayileri koruyucu bir politika haline dönüşüyor. Bu Çalışmanın tamamına www.ecipe.org adresinden ulaşabilirsiniz.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=3842&id=3864