İKV E-Bülteni | 2009 » 6-12 TEMMUZ » AVRUPA TEMEL HAKLAR AJANSI, ÇOCUK TİCARETİ VE TRAFİĞİNE İLİŞKİN RAPORUNU YAYIMLADI

Avrupa Temel Haklar Ajansı tarafından 7 Temmuz 2009 tarihinde yayımlanan raporda, AB'nin çocuk ticareti ve trafiği ile mücadele alanlarında daha etkin önlemler alması gerektiği belirtildi. Çocuk ticaretinin "modern köleliğin bir şekli" olarak tanımlandığı raporda, her yıl AB çapında çocukların cinsel istismara maruz kaldığı, izinsiz çalıştırıldığı ve başta organ mafyası olmak üzere çeşitli yasadışı gruplar tarafından kullanıldığı ifade edildi. AB çapında çocuk ticareti ve çocuk trafiğine ilişkin sayısal verilerin eksikliğine de dikkat çekilen raporda, çocukların söz konusu tehlikelerden korunması amacıyla çocuk sığınma evlerinin kurulması istendi.

Bilindiği üzere Mart 2007 tarihi itibariyle faaliyete geçen Viyana merkezli Avrupa Temel Haklar Ajansı, 1993’te kurulan AB Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı İzleme Merkezi’nin yerini almıştı. 2003 yılında AB üye ülke Devlet ve Hükümet Başkanlarını biraraya getiren Zirve'de kuruluşuna onay verilen ajans, temel haklar alanında ’gözlem ve izleme’ işlevi görmekte, çok yönlü analiz ve araştırmalar yaparak, AB kurumlarına ve üye ülkelere bilimsel veriler temin etmektedir. Yönetim kurulunda her üye ülkeden bir, Avrupa Komisyonu'ndan iki, AB Konseyi'nden ise bir temsilcinin bulunduğu AB Temel Haklar Ajansı’nın ana çalışma alanları ise ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadele olarak belirlenmişti.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=3923&id=3939