İKV E-Bülteni | 2009 » 19 EKİM-1 KASIM » AB BÜTÇESİNDEN ÜÇ YENİ AJANSIN KURULMASI AMACIYLA KAYNAK AYRILMASI İÇİN ANLAŞMAYA VARILDI

AB Bakanlar Konseyi, üç yeni ajansın finansmanına ilişkin olarak Avrupa Komisyonu ve Parlamento ile birlikte 26 Ekim’de ortak karar aldı. Söz konusu ajanslar, AB Siyasi Sığınma Ofisi (EASO), Avrupa Enerji Piyasası Düzenleyicileri Ajansı (ACER), Elektronik İletişim Piyasası Düzenleyicileri Ofisi (BEREC). ACER ve BEREC, Büyüme için Rekabet ve İstihdam harcama kalemi alt başlığı kapsamında, EASO ise Adalet, Özgürlük ve Güvenlik alt başlığı kapsamında finanse edilecek.

Avrupa Komisyonu 23 Ekim’de, Avrupa’da 2008 yılında işgücü piyasası ve ücret gelişmelerine ilişkin bir rapor yayımladı. Söz konusu raporda mali ve ekonomik krizin işgücü piyasasının gelişimine olumsuz yansımaları ve verimlilik, ücret ve GSYİH’ya etkileri inceleniyor. Söz konusu rapora Komisyon’un ilgili linkinden ulaşılabilir:   www.ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication16040_en.pdf

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=4091&id=4105