İKV E-Bülteni | 2009 » 2-15 KASIM » ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI BİRLİĞİ 2030 YILINA KADAR KARBONDİOKSİT SALIMINI YÜZDE 30 ORANINDA AZALTMAYI TAAHHÜT ETTİ

5 kıtadan 74 ülkenin kamyon, otobüs, vagon ve taksi operatörlerini temsil eden Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği, 6 Kasım 2009’da Cenova’da toplanarak, önümüzdeki 20 yılda, sektörün karbondioksit salımının yüzde 30 oranında azaltılması yönünde oybirliğiyle karar aldı. Basın açıklamasında, hedeflenen yüzde 30’luk oranın, ton/km ve yolcu/km olmak üzere ulaştırma performansı temelinde ve 2007 yılı değerleri baz alınarak hesaplanacağı bildirildi. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği Başkanı  Polonyalı Janusz Lacny basın açıklamasında, hükümetlerin uzlaşmaya varmakta ve karbondioksit salımını sınırlamakta zorlandığı bu dönemde, karayolu taşımacılığı sektörünün daha iyisini sunma ve karayolu taşımacılığındaki çevresel etki sorununu çözme konusunda açık olarak belli bir taahhüt altına girdiğini belirtti.

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği üyeleri, aynı toplantıda önemli bir karar daha aldılar. Adı geçen kararla, ilgili devletlere, özellikle TIR sisteminin uygulanmasına ilişkin unsurlar başta olmak üzere veri değişiminde, IT (information technology - bilişim teknolojisi) iletişim ve veri protokollerini uyumlaştırma ve standartlaştırma çağrısında bulunuldu. Avrupa Birliği’ne ve Avrupa Birliği’nden taşımacılık faaliyetinde bulunan bütün TIR taşıyıcılarına, TIR bilgilerini elektronik ortamda AB giriş - çıkış noktalarındaki topluluk gümrük ofislerine göndermelerini zorunlu tutan düzenlemenin 1 Ocak 2009’da yürürlüğe girmesinden sonra bu veri değişimi mecburi hale geldi. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği, ilgili düzenlemeyle yetkilileri, gümrük teşkilatları arasında kullanılan veri değişimi ile aynı iletişim protokollerini uygulamaya davet ediyor. Birlik, TIR sözleşmesinin tüm tarafları için, protokoller ve iletilen mesaj ve bilgilerin şekli ve formatına ilişkin, yerinde IT standartlarının uygulanması konusunda ısrar ediyor.

Bilindiği üzere TIR (Fransızca Uluslararası Karayolu Taşımacılığı’nın -Transports Internationaux Routiers- kısaltması) uluslararası gümrük geçiş sistemidir. TIR, tedarik zinciri boyunca gümrük kontrol kabulüyle, ürünlerin menşei ülkesinden varış ülkesine, damgalanmış yük kompartımanlarında geçişine izin veren tek evrensel geçiş sistemidir. Bu sistem idari ve mali yükleri azaltmaktadır.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=4119&id=4137