İKV E-Bülteni | 2009 » 16-29 KASIM » AVRUPA KOMİSYONU’NUN İNCELEMESİNDEN SONRA CEP TELEFONU MELODİSİ VE OYUN SİTELERİNİN %70 KADARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Avrupa Komisyonu, cep telefonları için internetten oyun ve melodi yükleme sitelerini temizliyor. Ebeveynlerin, genellikle pornografik web sitelerinin çocuklarını aldatmasına ve suiistimal etmesine dair şikayetleri üzerine Komisyon, üye ülkelerin yetkilileri ile birlikte 18 ay önce konuya ilişkin bir inceleme başlattı 17 Kasım 2009 tarihinde Komisyon konuya ilişkin bulguları açıkladı.

Avrupa Komisyonu’nun Tüketiciden Sorumlu Üyesi Meglena Kuneva, gençlerin bedava olduğunu düşünerek kayıt oldukları cep telefonu oyun ve melodi sitelerinin, yanlış reklamın kurbanı olmamaları, ebeveynlerin de telefon faturalarında tatsız sürprizlerle karşılaşmamaları gerektiğini belirtti. Araştırmanın sonuçlarının AB çapındaki bu çalışmanın, pazarı tüketiciler için temizlemek adına büyük değişikliklerin yapılabileceğini gösterdiğini ekledi.

Çalışma doğrultusunda 554 siteden 301’i incelendi. Bunların %70 kadarı düzeltildi ve 58 tanesi kapatıldı. Sitelerin yarısından fazlası özellikle çizgi film karakterlerini seven çocukları ve TV karakterlerini kullanmak isteyen gençleri hedefliyor. İncelemeler sonucunda çoğu web sitesinde birçok düzensizlik olduğu ortaya çıktı. İncelenen web sitelerinde bulunan üç ana sorun şu şekilde; 1) Kontrol edilen web sitelerinden %41’inde hizmet ücreti tutarına ilişkin tutarsız bilgi olduğu saptanmıştır. Çoğu web sitesinde ücretle ilgili bilgiler eksik ya da ta ki müşteri telefon faturası ile bilgilendirilene kadar hiç belirtilmemiştir. Kayıt ile ilgili olarak da ya kayıt kelimesinden hiç bahsedilmemiş ya da kaydın ne kadar süre için yapıldığına ilişkin bir belirsizlik mevcuttur. 2) Kontrol edilen web sitelerinin %75’inde bu işi yapan tüccara ilişkin ismi, adresi, iletişim numaraları gibi iletişim bilgileri eksik ya da hiç bulunmamakta. Bu, AB mevzuatına (e-ticaret ve mesafeli satış ile ilgili yönerge gereğince hizmet sağlayanın detaylı iletişim bilgileri, e-posta adresini de kapsayacak şekilde bulunmalıdır) aykırı. 3) Kontrol edilen web sitelerinin %35’inin bilgilerini yanıltıcı bir şekilde sunduğu saptandı. Kontratta yer alan bilgiler sitede de yer almakta, çok küçük harflerle ya da görülmesi zor bir yerde bulunuyor. Yanıltıcı durumların %28’inde hizmetin “bedava” olduğu söyleniyor. Ancak, müşteri yanıltılıyor ve daha sonra bazı ek ücretlerin olduğu veya uzun süreli bir kontrata tabi olduğunu anlaşılmıyor.

En fazla yasadışı sitenin bulunduğu üye ülkeler Macaristan, Litvanya ve Romanya olarak açıklandı. Litvanya, 17 siteyi, Macaristan 13 siteyi, Romanya 16 ve Avusturya 5 siteyi temizledi. Slovakya, İrlanda ve Portekiz’de hiç yasadışı site bulunmamakta. Üye ülke yetkilileri kalan siteleri kontrol etmeye devam ediyor. 495 milyondan fazla cep telefonu Avrupalılar tarafından kullanılıyor. 2007’deki cep telefonu pazarının %29’unu sadece cep telefonu melodilerinin oluşturduğu belirlendi. 2007’de Avrupa’daki cep telefonu melodi satışlarının değerinin 691 milyon Avro olduğu tahmin ediliyor.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=4150&id=4163