İKV E-Bülteni | 2009 » 30 KASIM-6 ARALIK » DEVLET BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ EGEMEN BAĞIŞ, İSVEÇ`E GİTTİ

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, 30 Kasım’da İsveç’te Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi toplantısına katıldı ve katılım müzakereleri çerçevesinde temaslarda bulundu. Bağış, Stockholm’de Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin bir kazan-kazan durumu  olduğuna  değindi.  Türkiye-AB Karma     İstişare   Komitesi     toplantısının   açılışında    yaptığı konuşmada, AB'nin iskeletinin tek pazar olduğunu ifade eden Bağış, AB'nin dört üretim faktörünün (mallar, kişiler, hizmet, sermaye) serbest dolaşımına dayanan bütünleşmesiyle dünya politik tarihinde bir başarı hikayesi olduğunu belirterek,  bütünleşmenin temelinin serbest dolaşım olduğunu ve Türkiye'yi bu haktan mahrum ederek verilecek bir ortaklığın kabul edilemeyeceğini ifade etti. Gümrük Birliğinin dengeli bir şekilde yürütülmesi için istişare mekanizmalarının adil işlemesi ve vizenin engel olmaktan çıkarılması gerektiğini belirten Bağış, 1996 yılından bu yana AB ile Gümrük Birliği tesis etmiş olan Türkiye’nin, üye olmadan ve karar alma süreçlerine tam olarak dahil olmadan böyle bir bütünleşmeye girerek zaten fazlasıyla ayrıcalıklı bir ortaklık kurduğunu vurguladı.

Avrupa ülkeleri kamuoylarında Türkiye ve AB üyeliği konusunda ön yargılar ve eksik bilgilerden kaynaklanan bir görüntü ve tanıtım sorunu bulunduğunu ifade eden Bağış, Türkiye'de de AB'ye ilişkin bazı yanlış algılamalar ve bilgi eksikliklerin görüldüğünü belirtti.

Bağış, bu bağlamda Türkiye'yi AB kamuoyuna, AB'yi Türk kamuoyuna anlatmayı amaçlayan bir AB İletişim Stratejisi (ABİS) çerçeve taslağı hazırlandığını kaydetti. Bağış, yakın zamanda ABİS çerçeve taslağı için medya kuruluşları ile toplantı yapılarak görüşlerinin alınacağını ve ardından ABİS’in duyurularak 2010 başı itibarıyla uygulanmasına başlanacağını bildirdi.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=4179&id=4182