İKV E-Bülteni | 2008 » 28 OCAK-3 ŞUBAT » AVRUPA KOMİSYONU OYUNCAK GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN DAHA KATI KURALLAR ÖNERDİ

Avrupa Komisyonu 25 Ocak 2008 tarihinde Avrupa’da oyuncak güvenliğini düzenleyen 88/378/EC sayılı yönergede değişiklik yapmak amacıyla yeni bir taslak yönergeyi kabul etti. Taslak yönerge ile Avrupa’da kansorejen, mutajenik ya da zehirli maddelerin oyuncak üretiminde kullanılmasının yasaklanmasına ilişkin daha katı kurallar getirilmesi hedefleniyor. Bu maddeler ancak Sağlık Riskleri ve Çevresel Risklere İlişkin Bilimsel Komite (SCHER-Scientific Committee on Health and Environmental Risks) tarafından güvenli olduklarına dair hüküm verilmesi halinde kullanılabilecek. Yeni taslak yönerge üç hususa odaklanıyor:

Taslak yönerge pek çok konuda önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. Buna göre;

öne çıkan değişiklikler arasında yer alıyor.

Taslak yönergeye ilişkin bir açıklama yapan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen yönergenin 2009 yılında yürürlüğe girebilmesi için onay sürecinin 2008 yılında tamamlanacağını umduklarını belirtti.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=4233&id=4345