İKV E-Bülteni | 2008 » 19-25 MAYIS » AVRUPA KOMİSYONU ORTAK TARIM POLİTİKASI’NA YÖNELİK YENİ ÖNERİLER SUNDU

Avrupa Komisyonu, Ortak Tarım Politikası’nın (OTP) basitleştirilmesi ve daha etkili hale getirilmesine yönelik yeni önerilerini 20 Mayıs’ta Avrupa Parlamentosu’na (AP) sundu. Söz konusu değişikliklerle AB üreticilerinin piyasa taleplerine daha hızlı cevap vermeleri ve iklim değişikliği gibi tehditlerden daha az zarar görmeleri için gerekli araçların temin edilmesi hedefleniyor.

Bu çerçevede öngörülen tedbirlerden bazıları şu şekilde:

Bilindiği üzere Avrupa Komisyonu 2003/2004 OTP reformlarının işleyişini değerlendirmek, varsa aksaklıkları tespit etmek ve bunun giderilmesine yönelik önerilerde bulunmak ve tarımın gelecekteki önceliklerine ilişkin tartışmalara katkıda bulunmak amacıyla 20 Kasım 2007’de  “OTP Reformunun Sağlık Taramasına Hazırlık” başlıklı bir bildiri yayımlamıştı. Komisyon bildiride yer alan önerilere ilişkin paydaşlarla görüş alışverişinde bulunduktan sonra söz konusu önerilerini yeniden şekillendirdi ve mevzuat önerilerini 20 Mayıs’ta Avrupa Parlamentosu’na sundu. Mevzuat değişikliklerinin 2008 yılı sonunda AB Tarım Bakanları Konseyi’nde onaylanarak 2009 yılından itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyor.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=4275&id=4279