İKV E-Bülteni | 2008 » 11-17 ŞUBAT » AVRUPA KOMİSYONU, YILLIK POLİTİKA STRATEJİSİ’Nİ AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu, 13 Şubat’ta, 2009 yılına yönelik siyasi önceliklerini ortaya koyan Yıllık Politika Stratejisi’ni açıkladı. Söz konusu Strateji’de, Avrupa Komisyonu düzeyinde belirlenen yıllık stratejik çerçeve ve politika önceliklerinin yanı sıra, bu önceliklere ayrılması öngörülen kaynak dağılımı yer alıyor. Komisyon Başkanı Jose Manuel Barroso, çeşitli politika alanlarına ilişkin görüş almak üzere, söz konusu Strateji’yi Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi’ne sunacak.

Avrupa Komisyonu’nun 2009 yılı politika öncelikleri arasında büyüme ve istihdam; iklim değişikliği ve sürdürülebilir Avrupa; ortak göç politikası; Birlik organlarının Avrupa vatandaşlarının sorunlarına daha duyarlı olması; küresel ortak olarak Avrupa, daha iyi düzenleme ile iletişim konuları yer alıyor. Barroso, söz konusu Strateji’nin açıklandığı toplantıda, Avrupa vatandaşları için somut çözümler üretmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Yıllık Politika Stratejisi 2009’da, daha fazla ve daha iyi iş yaratılmasına yönelik olarak, yenilenen Lizbon Stratejisi kapsamında başlatılan ekonomik ve sosyal reformların sürdürülmesi hedefi yer alıyor. Sürdürülebilir kalkınma stratejisine ilişkin bir yol haritası belirleneceği ve iklim değişikliğiyle mücadele yönündeki çabaların da artırılacağı vurgulanıyor. Birliğin enerji gereksinimini karşılayacak tedbirler alınmasının yanı sıra, Tek Pazara ilişkin değerlendirme ve yeni Sosyal Gündem’in yakından izleneceğinin belirtildiği belgede ayrıca, gelecek mali perspektiflerin hazırlanmasına temel oluşturmak üzere, AB bütçesinin gözden geçirilmesine ilişkin çalışmaların sürdürüleceğine  yer veriliyor.

Bununla birlikte, küreselleşen dünyada göçün yarattığı fırsatlardan yararlanılması ve zorluklarla daha iyi başa çıkılması için, AB genelinde ortak bir göç politikası oluşturulması ve AB vatandaşlarının hayatlarının kolaylaştırılması ile güvenliğin artırılması için çeşitli girişimlerde bulunulması da, 2009 yılı hedefleri arasında. Küresel düzeyde AB’nin gücünün artırılması çerçevesinde ise, AB’nin komşu ülkeler ve ortaklarıyla arasındaki siyasi ve ekonomik bağların güçlendirilmesine öncelik verileceğinin ifade edildiği belgede; genişleme politikası kapsamında, Hırvatistan ile yürütülen katılım müzakerelerinin önemli bir aşamaya geleceği; Türkiye ile müzakerelerde ise reform hızı ve gerekliliklerin yerine getirilmesine bağlı olarak, ilerleme kaydedilmesine devam edileceğinin altı çiziliyor.

Bunun yanı sıra, Komisyon, ‘daha iyi düzenleme’ gündemini uygulamaya devam ederek; AB mevzuatının düzgün bir şekilde uygulanmasını ve mali programların iyi bir şekilde yönetilmesini sağlayacak. 2009 yılının iletişim açısından önemli bir yıl olmasını da amaçlayan Komisyon, bu doğrultuda, Lizbon Antlaşması, bütçe reformu, büyüme ve istihdam, enerji ve iklim değişikliği gibi AB vatandaşlarını doğrudan ilgilendiren konulara odaklanacak.

Bilindiği gibi, 2009 yılı Avrupa Birliği için önemli bir yıl olacak. Zira, Lizbon Antlaşması’nın 2009’da yürürlüğe girmesinin öngörülmesinin yanı sıra, Komisyon ve Avrupa Parlamentosu da bu yıl içinde yenilenecek.

Yıllık Politika Stratejisi 2009’un tam metnine şu adresten ulaşabilirsiniz: http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/index_en.htm 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=4348&id=4369