İKV E-Bülteni | 2008 » 18-24 ŞUBAT » AB KONSEYİ, GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİ KABUL ETTİ

Avrupa Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi, 18 Şubat’ta gerçekleştirdiği toplantıda gözden geçirilmiş Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi’ni (KOB) kabul etti. Konsey kararları ve Komisyon’un 2007 İlerleme Raporu çerçevesinde gözden geçirilen KOB’da, Türkiye’nin müzakere sürecinde yerine getirmesi gerekli yükümlülükler, öncelikler bağlamında ele alınıyor. Gözden geçirilmiş KOB, yapılacak siyasi reformların belirlenmesi ve izlenmesi bakımından önem teşkil ediyor.

Bu kapsamda, mevzuat uyumu ve uygulama açısından öncelikler, kısa ve orta dönem olmak üzere iki başlıkta ele alınıyor. Kısa dönem öncelikler, Türkiye’nin bir veya iki yıl içinde gerçekçi bir şekilde gerçekleştirebileceği reformlar olarak tanımlanırken; orta dönem öncelikler ise, üç ila dört yıl arasında ulaşılması beklenen hedefler olarak niteleniyor.

Gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi’nin İKV tarafından gerçekleştirilen resmi olmayan çevirisine http://www.ikv.org.tr/pdfs/KOB-2007.pdf  adresinden ulaşabilirsiniz.

Öte yandan Konsey, aynı toplantıda, henüz adaylık statüsü verilmemiş, istikrar ve ortaklık sürecinin yürütüldüğü Batı Balkan ülkeleri Sırbistan, Bosna Hersek ve Arnavutluk için gözden geçirilmiş Avrupa Ortaklığı Belgelerini (AOB) de onayladı. Aday ülkelere yönelik olarak hazırlanan KOB ile benzer nitelik taşıyan AOB, ilişkin olduğu ülkenin siyasi ve ekonomik reformlar bağlamında yerine getirmesi gerekli öncelikleri ortaya koyarak söz konusu ülkeyi AB ile entegrasyona hazırlıyor.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=4349&id=4392