İKV E-Bülteni | 2008 » 18-24 ŞUBAT » KOSOVA’YI TANIYAN DEVLET SAYISI 17’YE ULAŞTI

Şu ana kadar, aralarında Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin de bulunduğu 17 devlet tarafından tanınan Kosova için, AB üyesi 10 ülkede (Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Finlandiya, Macaristan, İrlanda, Litvanya, Portekiz, Slovenya ve İsveç) de tanımaya ilişkin yasal süreç başlatıldı. Diğer taraftan Sırbistan, GKRY, Romanya, Slovakya ve İspanya ise, Kosova’yı tanımayacaklarını bildirirken; KKTC Cumhurbaşkanı Sözcüsü Hasan Erçakıca ise, Kosova’nın bağımsızlığını kaydettiklerini, tanıma hazırlığı içinde olmadıklarını ifade etti.

18 Şubat’ta Brüksel’de toplanan Avrupa Birliği Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi (GAERC)’nin sonuç bildirgesinde de, bir devleti tanımanın Birliğin yetkisinde olmadığı ancak Kosova’nın bağımsızlığı konusunun Konsey’in en öncelikli konularından biri olduğu ifade edildi. Bildirgede ayrıca, Üye Devletlerin, Kosova’nın bağımsızlığını kaydettikleri, ancak bunun kendine özgü (sui generis) bir durum olup, egemenlik ve toprak bütünlüğü gibi uluslararası hukuk ilkelerini veya BM düzenlemelerini sorgulanır hale getirmediği belirtildi. Batı Balkanların Avrupa ile yakın ilişkileri ve AB’nin bölgedeki istikrar için oynadığı önemli role vurgu yapan Dışişleri Bakanları, bağımsızlık bildirisinde yer alan ve Kosova’nın Sırp azınlıklar dahil tüm azınlıkların haklarını koruyacağı, vatandaşlar arasındaki eşitliği gözeteceği ve kültürel mirasın korunmasını uluslararası gözetim ile sağlayacağı şeklindeki taahhütlerini yerine getirmesinin AB tarafından yakından izleneceğini de belirtti.

Diğer taraftan üye devletler 16 Şubat tarihinde, yazılı usul uyarınca, AB tarafından Kosova’ya gönderilmesi kararlaştırılan polis ve gümrük yetkilileri ile hukukçulardan oluşan sivil görev gücünün (EULEX) operasyon planlarını (OPLAN) da onayladı. EULEX’in görevleri kapsamında 16 aylık ilk dönem için 205 milyon Avro ayrıldığı bildirildi.

Öte yandan, Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Sırbistan’da, başta ABD olmak üzere Kosova’yı tanıyan devletlerin büyükelçiliklerinin önünde gösteriler düzenlendi. Gösterilerde, Türkiye’nin Belgrad Büyükelçiliğinin de camları taşlandı. Sırbistan’da yaşanan olaylar ve uluslararası basındaki yaklaşımlara ilişkin detaylı bilgilere İKV web sitesinde “AB’de Haftanın Gündemi (15-22 Şubat)” başlığıyla yer alan haberden ulaşabilirsiniz (www.ikv.org.tr).

Diğer taraftan, Kosova’da, Birleşmiş Milletler’in (BM) Kosova özel temsilcisi Martti Ahtisaari’nin çok etnili yapıya göre hazırladığı plan doğrultusunda Anayasa çalışmalarının başlatıldığı da belirtildi. Ahtisaari Planı, Kosova’nın uluslararası denetim altında bağımsızlığını öngörüyor. Uluslararası kuruluşların gözetiminde BM üyeliği ile sonuçlanacak bu bağımsızlık, Kosova’nın Arnavutluk ile birleşmesini engellemenin yanı sıra, Sırp azınlığın yaşadığı bölgelerin de koparak Sırbistan’a katılmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Bilindiği gibi Plan, Nisan 2007’de gerçekleştirilen BM Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya tarafından veto edilmişti.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=4349&id=4394