İKV E-Bülteni | 2008 » 18-24 ŞUBAT » AB İLE UKRAYNA ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI MÜZAKERELERİ BAŞLADI

Avrupa Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Peter Mandelson ile Ukrayna Devlet Başkanı Victor Yuşçenko, 18 Şubat’ta Kiev’de bir araya gelerek Avrupa Birliği ile Ukrayna arasında serbest ticaret anlaşması (STA) müzakerelerini başlattı. Mandelson, törende yaptığı konuşmada, Ukrayna için başlayan bu yeni sürecin, sadece ticaret ve yatırım değil, aynı zamanda ülkenin dünya ekonomisine siyasi ve ekonomik entegrasyonu ve AB ile ortaklık bağının gelişmesi açısından da önemli olduğunu belirtti. Müzakerelerin zorlu geçeceğini de söyleyen Komiser, bu süreçte kesin kurallara dayanan daha açık bir ekonomi, bu kuralların uygulanması, uluslararası standartlar ve beklentilere uyum gibi konuların öne çıkacağını ifade etti.

Taraflar arasında müzakere edilecek STA, Ukrayna’nın Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) katılımı sürecinde belirlenen Ukrayna ekonomisinin liberalleştirilmesine ilişkin önlemler temelinde;

olarak sıralanan 4 temel hedefi içeriyor.

Ukrayna, önemli bir tahıl ihracatçısı olmanın yanı sıra güçlü bir çelik sanayisine sahip. Bu iki alanın ikili müzakereler sırasında öne çıkması bekleniyor. Ukrayna ile AB arasında tarımsal ürünlerdeki örtüşmenin çok da büyük ölçüde olmadığına dikkat çeken Mandelson; bu süreçte, Ukrayna ekonomisinde uyum nedeniyle oluşabilecek baskıların geçiş dönemleri ve tarife rejimlerinin kaldırılması gibi uygulamalarla hafifletilebileceğini dile getirdi. Mandelson ayrıca, müzakerelerin 1 ila 5 yıl süreceğini öngördüklerini de sözlerine ekledi.

Topluluğun en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 25. sırada bulunan Ukrayna’nın Rusya’dan sonraki en önemli ticaret ortağı Avrupa Birliği. 2006 yılı verilerine göre; 26 milyar Avro olarak belirlenen AB ile Ukrayna arasındaki ticaretin 2007 yılında da artmaya devam ettiği ifade ediliyor. Diğer taraftan, Ukrayna’daki yabancı yatırımlarda en büyük pay da, AB’ye ait. AB ülkelerinin, 2006 yılında bu ülkeye yaptığı doğrudan yatırımların miktarı, 5.5 milyar Avro’yu buluyor.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=4349&id=4400