İKV E-Bülteni | 2008 » 18-24 ŞUBAT » AVRUPA KOMİSYONU, AB VATANDAŞLIĞINA İLİŞKİN 5. RAPORUNU YAYIMLADI

Avrupa Komisyonu, AB Vatandaşlığına İlişkin 5. Raporunu 15 Şubat tarihinde yayımladı. Raporda, Avrupa Topluluğu’nu Kuran Antlaşma ile AB vatandaşlarına tanınan haklara yönelik 1 Mayıs 2004 - 30 Haziran 2007 tarihleri arasındaki uygulamalar değerlendiriliyor.

AB vatandaşlarının AB topraklarında serbestçe dolaşma ve ikamet etme hakkı (Madde 18); ikamet ettiği üye devlette Avrupa Parlamentosu seçimleri  ve mahalli seçimlerde oy kullanma ve seçilme hakkı (Madde 19); uyruğunda olduğu üye devletin temsil olunmadığı üçüncü ülkelerin topraklarında herhangi bir üye devletin diplomatik ve konsolosluk yetkililerinin korumasından yararlanma hakkı (Madde 20) ve Avrupa Parlamentosu nezdinde şikayet ve Ombudsman’a başvurma hakkına (Madde 21) odaklanılan raporda ayrıca,  AB vatandaşlarına uyruk esasında ayrımcılık yapılmaması ve temel hakların korunması gibi vatandaşlığı yakından ilgilendiren diğer konulardaki gelişmeler de ele alınıyor. Bu çerçevede başka bir üye devlete seyahat eden AB vatandaşlarının – sınırlardaki yetkililer tarafından talep edilen belgeler nedeniyle – serbest dolaşım haklarının kısıtlandığına dair birçok şikayet alındığı ve AB vatandaşlarının üçüncü ülke uyruğundaki aile bireylerinin de, sorunlarla karşılaşmaya devam ettiği ifade ediliyor.

Avrupa Komisyonu’nun Adalet, Özgürlük ve Güvenlikten Sorumlu Üyesi Franco Frattini, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa vatandaşlarının gün geçtikçe artan bir şekilde uyruğunda olmadığı başka bir üye devlette öğrenim gördüğünü, çalıştığını, yaşadığını veya evlendiğini; 1 Ocak 2006 tarihi itibariyle 8.2 milyon AB vatandaşının başka bir üye devlette ikamet ettiğini ifade etti.

Raporla eş zamanlı olarak yayımlanan 2007 Eurobarometre anketi ise; AB vatandaşlarının yüzde 78’inin “AB vatandaşı” kavramına aşina olduğunu; yüzde 90’ının hem uyruğunda olduğu üye ülke hem de Birlik vatandaşı olduğunun bilincinde olduğunu; bununla birlikte sadece yüzde 31’inin AB vatandaşlığının bahşettiği haklar konusunda, yeterli bilgiye sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Raporun tam metnine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz: http://ec.europa.eu/justice_home/news/information_dossiers/5th_citizenship/index_en.htm

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=4349&id=4401