İKV E-Bülteni | 2008 » 10-16 MART » “BARSELONA SÜRECİ: AKDENİZ İÇİN BİRLİK” ÜZERİNE AÇIKLAMA

Avrupa Konseyi, AB üye devletleri ve Akdeniz'e kıyısı olan ancak AB üyesi olmayan  devletleri içerecek bir Akdeniz için Birlik'i ilke olarak onaylamaktadır. Konsey, Komisyon'u 13 Temmuz 2008 tarihinde Paris'te yapılacak Zirve’de, “Barselona Süreci: Akdeniz için Birlik” olarak adlandırılacak oluşuma ilişkin olasılıkları sunmaya davet etmektedir.

Görüldüğü gibi, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından “Akdeniz Birliği” olarak ortaya atılan fikir, değişime uğrayarak “Akdeniz için Birlik”e dönüştü. Bu değişimin arkasında Almanya başta olmak üzere bazı AB üyelerinin, yeni oluşumun AB'yi böleceği veya AB'ye rakip bir blok oluşturacağı yönündeki endişeleri yer alıyor. Aynı endişe sebebiyle önce sadece Akdeniz'e kıyısı olan AB ve komşu ülkeleri kapsaması düşünülen oluşum, tüm AB üyelerini içerecek şekilde değiştirildi. Ayrıca yeni oluşuma, Barselona Süreci için ayrılan fonların haricinde AB bütçesinden para ayrılmayacak. Ancak, Sarkozy özel sektörün katkılarıyla ek fon bulunmasını planlıyor.

Yeni oluşturulacak Birlik şu konular üzerine yoğunlaşacak:

Akdeniz için Birlik, AB ve diğer ortak ülkeleri arasındaki eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak üzere, biri AB üyesi bir ülkeden, diğeri de AB üyesi olmayan bir Akdeniz ülkesinden olmak üzere iki senelik bir dönem için atanacak iki direktör tarafından yönetilecek. 20 kişilik bir sekreterya tarafından desteklenecek olan Birlik merkezi için ise Barselona ve Marsilya'nın isimleri geçiyor. Akdeniz için Birlik çerçevesinde, AB ve ortaklarının, yılda iki defa düzenlenecek zirvelerde bir araya gelmesi öngörülüyor.

Sonuç olarak; Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından ilk ortaya atıldığında “AB üyeliğine alternatif” olarak sunulan yeni oluşum, ilk olarak 1995’te başlatılmış olan Barselona Süreci'nin gözden geçirilmesi ve yeni bir kimliğe büründürülmesi olarak şekilleniyor. Proje ayrıca, 2010 yılına kadar üyeleri arasında bir serbest ticaret bölgesi oluşturulmasını da öngörüyor.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=4352&id=4421