İKV E-Bülteni | 2008 » 17-23 MART » KATILIM MÜZAKERELERİ TOPLANTISI ERTELENEBİLİR

21 Nisan’da Brüksel’de yapılması planlanan katılım müzakereleri toplantısının, gerekli hazırlıklar tamamlanmadığı gerekçesiyle ertelenmesi gündeme geldi. Toplantıda yeni müzakere başlıklarının açılması bekleniyordu.

Toplantının yapılmasının tehlikeye girmesinin ardında yatan nedenlerin başında Türkiye’nin Gümrük Birliği’ni GKRY’yi de içerecek şekilde uygulamaması gösteriliyor. Hatırlanacağı üzere; AB, Aralık 2006’da, Türkiye’nin liman ve havaalanlarını GKRY gemilerine açmaması dolayısıyla sekiz başlıkta (Malların Serbest Dolaşımı, Hizmet Sağlama Serbestisi, Mali Hizmetler, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Ulaştırma, Balıkçılık, Dış İlişkiler ve Gümrük Birliği) müzakereleri açmamaya karar vermişti.

Diğer yandan, Fransa’nın Türkiye’nin AB’ye katılımına karşı takındığı tutum da toplantının yapılmaması ihtimalini güçlendiriyor. Bilindiği üzere; genişleme ile ilgili konularda AB Konseyi’nin oybirliği ile karar alması gerekiyor; oysa Fransa, Ekonomik ve Parasal Birlik, Bütçe ve Kurumlar gibi konularda müzakerelerin açılmasını Türkiye’nin tam üyeliğine karşı çıktığı için veto ediyor.

Ayrıca, pek çok müzakere faslının açılabilmesi için de, Türkiye’nin yerine getirmesi gereken “açış kriterleri” bulunuyor. Türkiye, Sermayenin Serbest Dolaşımı, Fikri Mülkiyet Hakları ve Şirketler Hukuku fasıllarında açış kriterlerini karşıladığını savunuyor. Ancak, Konsey’in bu fasılların müzakerelere açılması kararını alabilmesi için, öncelikle Komisyon’un açış kriterlerinin karşılandığına dair onay vermesi gerekiyor. Bu durumda da, bu fasılların açılmasının 21 Nisan’a yetişmesinin zor gözüktüğü belirtiliyor.

Yargı ve Temel Haklar başlığının açılması ise, Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi kaldırılmadan veya değiştirilmeden mümkün gözükmüyor. Bu şartlar altında 21 Nisan’da yapılması planlanan katılım müzakereleri toplantısının sadece Hırvatistan’ı içerecek şekilde gerçekleştirilmesi gündemde. Türkiye’nin katılım müzakerelerine ilişkin yeni başlıkların açılmasının ise 17 Haziran’da bakanlar seviyesinde gerçekleştirilecek toplantıya bırakılması düşünülüyor.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=4353&id=4430