İKV E-Bülteni | 2008 » 23-29 HAZİRAN » EUROBAROMETRE KAMUOYU ARAŞTIRMASI BAHAR DÖNEMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Haziran tarihinde açıklanan Eurobarometre bahar dönemi sonuçlarına göre, Avrupa Birliği ülkeleri içinde, AB üyeliğine en yüksek destek, Hollanda (%75) ve son referandumda Lizbon Antlaşması’nı reddeden İrlanda’da (%73) gözlenirken, yeni üyelerden Litvanya’da bu oranın %29’a kadar gerilemesi dikkat çekti. Araştırma sonuçlarına göre, AB üyeliğine desteğin düşük kaldığı diğer ülkeler, %32 ile Macaristan, %36 ile Avusturya ve %39 ile İtalya olurken; 27 üyeli AB’nin ortalaması, %52 olarak hesaplandı.

Söz konusu araştırma kapsamında, 29 Mart - 6 Nisan tarihleri arasında Türkiye’de 1003 kişiyle görüşerek yapılan kamuoyu yoklaması sonucunda, Türkiye’de AB üyeliğine verilen destek, son 6 ayda değişmeyerek %49’da kaldı. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de AB üyeliğinin ülkeleri için faydalı olduğunu düşünenlerin oranı ise, bir önceki araştırmaya göre %53’ten %58’e çıktı.

Türkiye ile birlikte katılım müzakerelerini sürdüren Hırvatistan’da ise, AB üyeliğine verilen destek, %30 olurken; AB politikalarına tarihsel nedenlerle kuşkuyla yaklaşan İngilizlerin desteği de aynı oranda kaldı.

Araştırma sonuçlarına göre, Avrupa Birliği’nde, AB’ye en çok güven, %71 ile GKRY’de görülürken; bunu %69 ile Estonya, %67 ile Slovakya, %66 ile Slovenya ve %65 ile Malta gibi diğer ülkeler izledi. Türkiye’de AB’ye duyulan güven ise, %6 artarak %31’e yükselmesine rağmen, bu oran, %50 olan AB ortalamasının altında kaldı. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de son 6 ayda Avrupa Komisyonu’na duyulan güven %17’den %23’e ve Avrupa Parlamentosu’na duyulan güven, %20’den %25’e yükselirken; KKTC’de ise, son 6 ayda Avrupa Parlamentosu’na duyulan güven %33’ten %44’e ve Komisyon’a duyulan güven %29’dan %41’e çıktı. Araştırmada, AB-27’de ulusal parlamentolara duyulan güven 1 puan düşerek %34’e, ulusal hükümetlere duyulan güven ise, 2 puan düşerek %32’ye gerilerken; son 6 ayda Türkiye’de TBMM’ye duyulan güven, %64’ten %47’ye, hükümete güven ise, %63’ten %47’ye geriledi.

AB hakkında, Türk Halkının %17’si "çok olumlu", %32’si "oldukça olumlu", %16’sı "tarafsız", %13’ü "oldukça olumsuz" ve %15’i de "çok olumsuz" düşündüğünü bildirirken; araştırmaya katılanların %7’si ise görüş belirtmedi.

KKTC’de, AB’ye duyulan güven, bir önceki araştırmaya göre, 17 puanlık artışla %47’ye çıkarken; AB hakkında "çok olumlu" düşünenlerin oranı 7 puan artışla %22’ye, "oldukça olumlu" düşünenlerin oranı 5 puan artışla %30’a ve "tarafsız" düşünenlerin oranı ise, 5 puan artışla %29’a yükseldi.

Eurobarometre araştırmasının sonuçlarına http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb69/eb_69_first_en.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=4454&id=4466