İKV E-Bülteni | 2008 » 23-29 HAZİRAN » İKTİSADİ KALKINMA VAKFI, YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ VE EURACTIV İŞBİRLİĞİNDE DÜZENLENEN KONFERANSLAR DİZİSİNİN SON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) tarafından Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Euractiv işbirliğinde düzenlenen konferanslar dizininin son toplantısı 27 Haziran 2008 tarihinde İstanbul’da TOBB Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Robert Schumann Üniversitesi (Strasburg) öğretim üyeleri Prof. Dr. Damien Brousolle ve Prof. Dr. Anne Klebes-Pelissier tarafından Türkiye’nin ve AB’nin taraf oldukları Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kapsamındaki düzenlemeler ve uygulamalar ele alındı.

Prof. Dr. Anne Klebes-Pelissier, konuşmasında DTÖ Anlaşmazlıkların Çözümü Mekanizması kapsamında yer alan ve Türkiye’nin de taraf olduğu davalara değindi. Böylece uluslararası ticaretin işleyişi ve bu bağlamda karşılaşılan sorunlar hakkında bir çerçeve çizilmesi sağlandı. Aynı zamanda, Türkiye ekonomisi açısından da büyük önem taşıyan serbest ticaret anlaşmaları, DTÖ düzenlemeleri ile ilişkili olarak değerlendirildi. Prof. Dr. Damien Brousolle ise sunumunda, malların ticareti kadar önemli bir konu olan hizmetlerin ticaretini ele aldı. Bu kapsamda, menşe ülke kuralı ve karşılıklı tanıma ilkesi çerçevesinde yapılan düzenlemelere ve oluşan sorunlara değindi. Özellikle inşaat ve turizm sektörlerinde mal ve hizmet ticareti ayrımının hangi durumlarda ortaya çıktığına ve uygulamanın nasıl olduğuna yönelik açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Damien Brousolle tarafından gerçekleştirilen sunuma www.ikv.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=4454&id=4474