İKV E-Bülteni | 2008 » 17-23 KASIM » İSTANBUL’DA BİR KALKINMA AJANSI KURULMASINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

22 Kasım 2008 tarihli ve 27062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar” uyarınca İstanbul, Konya, Samsun, Erzurum, Van, Gaziantep, Diyarbakır ve Mardin illerinde birer kalkınma ajansı kuruldu (bkz. aşağıdaki tablo).

Bilindiği gibi, Avrupa Birliği Bölgesel Politikası kapsamında üyelikle birlikte yapısal fonlardan yararlanılabilmesi için aday ülkelerden gerekli kurumsal kapasiteyi oluşturması bekleniyor. Bölgesel farklılıkların azaltılması çabalarının daha etkin yürütülmesi için Türkiye’de AB Bölgesel İstatistik Sistemi (NUTS) sınıflandırması temel alınarak,  22 Eylül 2002 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile NUTS-1 düzeyinde 12,  NUTS-2 düzeyinde 26 ve NUTS-3 düzeyinde 81 bölge birimi oluşturuldu. Bu çerçevede, 25 Ocak 2006’da kabul edilen 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca, her NUTS II bölgesinde bir Kalkınma Ajansı’nın kurulması kararlaştırıldı. Kalkınma Ajansları ile kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, kaynakların yerinde ve etkin kullanımının sağlanması ve yerel potansiyelin harekete geçirilmesi aracılığıyla ulusal kalkınma plan ve programlarında öngörülen ilkelerle uyumlu olarak bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amaçlanıyor. Halihazırda İzmir ile Çukurova (Adana, Mersin) Kalkınma Ajansları faaliyet gösteriyor.

Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofislerinden oluşan Kalkınma Ajanslarının ulusal düzeydeki koordinasyonundan Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) sorumlu. Bu yapılanma içerisinde toplam 100 üyeden oluşan ve danışma organı olarak görev yapan Kalkınma Kurulu, bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetim arasında işbirliğini sağlamak ile yükümlü.

İstanbul’da kurulan Kalkınma Ajansının Danışma Kurulunda, çeşitli kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra İktisadi Kalkınma Vakfı da bir üye ile temsil edilecek. 

DÜZEY 2 BÖLGESİ

KAPSAMDAKİ İLLER

MERKEZ

TR10

İstanbul

İstanbul

TR52

Karaman, Konya

Konya

TR83

Amasya, Çorum, Samsun, Tokat

Samsun

TRA1

Bayburt, Erzincan, Erzurum

Erzurum

TRB2

Bitlis, Hakkari, Muş,Van

Van

TRC1

Adıyaman, Gaziantep, Kilis

Gaziantep

TRC2

Diyarbakır, Şanlıurfa

Diyarbakır

TRC3

Batman, Mardin, Şırnak, Siirt

Mardin

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=4535&id=4539