İKV E-Bülteni | 2008 » 17-23 KASIM » 2009 YILI TASLAK AB BÜTÇESİ ONAYLANIYOR

2009 yılı AB bütçesi 21 Kasım 2008’de ECOFIN Konseyi tarafından görüşüldü. AB taslak bütçesi Komisyon tarafından 6 Mayıs 2008’de ilk görüşmeye sunulmuştu. Bu tarihte,  2009 taslak bütçesinde, taahhüt ödenekleri geçen yıla göre %3,1 daha yüksek düzeyde, 134,4 milyar Avro ve harcama ödenekleri de %3,9 daha düşük şekilde 116,7 milyar Avro tutarında tasarlanmıştı. Harcama ödeneklerindeki bu azalma 2007-2013 mali çerçevesinde tasarlanan indirimle paralellik gösteriyordu. 2009 bütçe taslağında en büyük pay, Lizbon Startejisiyle uyumlu

olarak, %44,7 ile istihdam ve büyümeye ayrılmıştı. 14 milyar Avro’nun çevre hedeflerine harcanması planlanmış, Komisyon göç akımının yönetilmesi ile polis ve adli işbirliğinin desteklenmesine ayrılan fonun artırılmasını önermişti. Tarımsal harcamalar ise AB bütçesinin ikinci önemli tutarı olmaya devam ediyordu.   

17 Temmuz 2008 tarihli ECOFIN Konseyi’nde 2009 AB bütçe taslağı oybirliğiyle kabul edilmişti. Son toplantıda kabul edilen yeni taslaktaki tutarlar Komisyon’un önerdiğiden biraz daha düşük oldu. Taahhüt ödenekleri 133,9 milyar Avro’ya, harcama ödenekleri ise 114,9 milyar Avro’ya indi. Başlıca kalemleri ise doğal kaynakların korunması (57,1 Avro), uyum (48,4 milyar Avro), rekabet (11,1 milyar Avro) ve AB’nin üçüncü ülkelere ilişkin harcamaları (7,5 milyar Avro) oluşturdu. Yeni taslak bütçe, AB’nin taahhüt ödenekleri ve büyüme, rekabet, yeni katılan üye ülkelerle dayanışma ve uyum sağlanması amacını yansıtıyor.

Bütçe prosedürüne göre söz konusu bütçe taslağı Avrupa Parlamentosu’nun Ekim ayındaki Genel Kurul oturumundaki ilk okumasında incelenerek değiştirildi. Bu bağlamda Parlamento, taahhüt ödeneklerine 136 milyar Avro ve harcama ödeneklerine 124 milyar Avro ayrılmasını öneriyor. Söz konusu tutarlar Konsey tarafından kabul edilen taslak bütçe tutarını aşıyor. Konsey’in 21 Kasım tarihindeki  bütçe görüşmelerinde ikinci okumasından sonra iki kurum 2009 bütçesi üzerinde bir uzlaşmaya varacak. Parlamento’nun ikinci okumasından sonra  Aralık 2008’de son oylama yapılacak ve kabul edilecek bütçe 1 Ocak 2009’dan itibaren yürürlüğe girecek. 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=4535&id=4543