İKV E-Bülteni | 2008 » 17-23 KASIM » GALLUP BALKANLAR ANKETİ’NİN İLK SONUÇLARI AÇIKLANDI

17 Kasım 2008’de Avrupa Fonu tarafından Brüksel’de yapılan açıklamada Gallup tarafından Batı Balkanlar’da yapılan araştırmanın sonuçlarına yer verildi. Araştırma, Balkanların sosyo-ekonomik ve sosyo-politik yapısı ile çok kültürlülüğünün boyutlarından kesitler sunuyor.

Eylül-Ekim 2008 dönemini kapsayan ve Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya ve Sırbistan’da gerçekleştirilen araştırmaya ülke başına 1000 civarında katılımcı olduğu belirtiliyor.

Gallup araştırmasına göre, bölgede 1992–1995 arasında yaşanan savaştan yaklaşık 15 yıl sonra, Batı Balkanlar’da kutuplaşma bulunuyor. Karadağ ve Kosova gibi yeni ülkelerde katılımcılar daha olumlu bir bakış açısı sergilerken Bosna, Hırvatistan, Makedonya ve Sırbistan gibi ülkelerde hayal kırıklığının hâkim olduğu görülüyor. Örneğin, Kosova’da katılımcıların %62’si ülkelerinin doğru yolda seyrettiğini düşünürken, Hırvatistan’da %64 bunun tam tersini düşünüyor.

Öte yandan, Bosna-Hersek ve Hırvatistan dışındaki ülkelerden katılımcılar AB üyeliğine büyük ölçüde olumlu bakmaya devam ediyor. Örneğin, Kosova’da ve Arnavutluk’ta katılımcıların sırasıyla %89’u ve %83’ü AB üyeliğinin iyi olacağını düşünüyor. Hırvatistan’da bu oran %29’a düşüyor.

Gallup araştırmasının ayrıntılı sonuçlarına şu adresten ulaşılabilir: www.balkan-monitor.eu

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=4535&id=4547