İKV E-Bülteni | 2008 » 1-7 ARALIK » AVRUPA BİRLİĞİ İÇİN KÜÇÜK İŞLETMELER YASASI’NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN FAALİYET PLANI AÇIKLANDI

Avrupa Birliği üyesi devletlerin rekabet politikasından sorumlu bakanlarının bir araya geldiği 1 Aralık 2008 tarihli Rekabet Konseyi’nde Avrupa Birliği için Küçük İşletmeler Yasası’nda öngörülen önlemler görüşüldü. Toplantı sonucunda söz konusu önlemlerin, ekonomik durgunluğa karşı belirli hiyerarşi içerisinde uygulanacağı belirtildi. Uygulanacak üç temel öncelikli faaliyet şu şekilde sıralandı:

a. Fonlara erişimin iyileştirilmesi:

b. Yasal çerçevenin basitleştirilmesi:

c. Pazara erişimin iyileştirilmesi:

Rekabet Konseyi toplantısının sonucunda Avrupa Komisyonu’nun dünya standardındaki kümelenmeleri (cluster) destekleme stratejisinin memnuniyetle karşılandığı da açıklandı. Konsey tarafından ayrıca üye devletlere ulusal reform programlarında kümelenmeye ilişkin politikalara daha fazla yer vermeleri çağrısı yapıldı. 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=4563&id=4574