İKV E-Bülteni | 2008 » 1-7 ARALIK » AB’DE 2008’İN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE GSYİH DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

AB İstatistik kurumu Eurostat’ın 4 Aralık tarihinde açıkladığı verilere göre GSYİH, 2008’in üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre Avro Alanı ve AB-27’de %0,2 oranında düştü. GSYİH, 2007’nin üçüncü çeyreğine kıyasla ise Avro Alanı’nda %0,6 ve AB-27’de %0,8 artış gösterdi. GSYİH’deki artış 2007’nin ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre Avro Alanı’nda %1,4 ve AB-27’de %1,7 olmuştu.

2008’in son çeyreğinde hane halkı nihai tüketim harcamaları bir önceki çeyreğe göre Avro Alanı’nda değişmezken, AB-27’de %0,2 düştü. İkinci çeyrekte ise harcamalar sırasıyla %0,2 ve %0,1 düşmüştü.

Yatırımlar da 2008 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla sırasıyla %0,6 ve %0,8 düştü. İhracat yine aynı dönemde sırasıyla %0,4 ve %0,3 artış gösterdi. İkinci çeyrekte ise her iki bölgede %0,1 düşüş göstermişti. İkici çeyrekte her iki bölgede %0,4 azalan ithalat üçüncü çeyrekte Avro Alanı’nda %1,7 ve AB-27’de %1,3 arttı. 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=4563&id=4594