İKV E-Bülteni | 2008 » 27 NİSAN-4 MAYIS » AVRUPA KOMİSYONU BAHAR DÖNEMİ EKONOMİK TAHMİN RAPORUNU AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu 28 Nisan 2008 tarihinde 2008-2009 dönemine ilişkin Ekonomik Tahmin Raporunu açıkladı. Raporda 2008 yılında 27 üyeli AB ekonomisinin %2, Avro Alanı’nın %1,7; 2009 yılında AB-27’nin %1,8, Avro Alanı’nın ise %1,5 oranında büyüyeceği öngörülüyor. Bilindiği üzere 2007 yılında AB ekonomisi %2,8, Avro Alanı ise %2,6 oranında büyümüştü. AB ekonomisinin 2007 yılına kıyasla 2008 ve 2009 yıllarında daha düşük oranda büyüyeceğinin öngörülmesinin temel sebepleri olarak mali piyasalardaki sıkıntı, ABD ekonomisindeki yavaşlama (Komisyon ABD ekonomisinin 2008 yılında %0,9, 2009 yılında ise %0,7 oranında büyüyeceğini öngörüyor) ve mal fiyatlarındaki artış gösteriliyor.

Raporda enerji ve gıda fiyatlarındaki artış dikkate alınarak 2008 yılı sonunda AB-27’de enflasyon oranının %3,6 Avro Alanı’nda ise %3,2 olacağı tahmin ediliyor. Raporla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Avrupa Komisyonu’nun Ekonomi ve Parasal İşlerden Sorumlu Üyesi Joaquin Almunia dış kaynaklı enflasyon baskılarının kaygı verici olduğunu dile getirdi. AB ekonomisinin bugüne kadar dış şoklara karşı dirençli olduğuna dikkat çeken Almunia önümüzdeki dönemde yeni istihdam olanaklarının yaratılmasının sürdürülebilmesi için makroekonomik politikalardan ödün verilmemesi gerektiğini belirtti.

Komisyon raporu, üye devletler arasında farklılıklar olmasına rağmen 2007 yılında ortalama kamu açığının ve cari açığın GSYİH’nin %1’inin altında olduğunu ve AB-27’de Avro Alanı’nda işsizlik oranının son 15 yılın en düşük seviyesinde seyrettiğini gösteriyor. Ancak işgücü piyasasında 2006-2007 döneminde yakalanan ivmenin sürdürülemeyeceği, istihdamın 2008 yılında %0,8, 2009 yılında ise %0,5 oranında artacağı öngörülüyor. 2007 yılında %7,1 olarak gerçekleşen işsizlik oranının ise 2008 ve 2009 yıllarında %6,8’e inmesi bekleniyor.

 

Raporun tamamına http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/specpub_list9253.htm adresinden ulaşılabilir.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=4664&id=4670