İKV E-Bülteni | 2008 » 22 EYLÜL-5 EKİM » KKTC CUMHURBAŞKANI MEHMET ALİ TALAT, AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTERLER MECLİSİ’NDE BİR KONUŞMA YAPTI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 1 Ekim 2008 tarihinde AKPM Genel Kurulu’na hitaben bir konuşma yaptı. Böylece, ilk kez bir KKTC lideri, Avrupa Konseyi kurumlarından birine hitap etti. Konuşmasına Kıbrıs sorununun tarihçesini anlatarak başlayan Mehmet Ali Talat, Kıbrıslı Türklerin birçok bakımdan izole edilmişliğinin bir insanlık sorunu haline geldiğini belirtti.

Bu bağlamda, Türkiye’nin KKTC’ye sağladığı desteğin hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Talat, ulaşımdan haberleşmeye kadar tüm altyapının Türkiye sayesinde geliştiğinin altını çizdi. Mehmet Ali Talat, Annan Planı’nın Rum kesiminde reddedilmesine rağmen Türkler tarafından kabul edilmiş olmasının KKTC’nin kapsamlı çözüme bağlığının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Talat, aynı zamanda, Dimitris Hristofyas’ın GKRY’deki seçimler sonucunda Başkan olmasıyla beraber başlayan çözüm sürecinin başarılı olacağına yönelik inancını dile getirirken, sürece ilişkin sorunların Türkiye’den değil, GKRY’nin tutumundan kaynaklandığını gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı, “Kıbrıs’ta Durum” başlıklı rapora ilişkin görüşlerini açıklamadan önce, GKRY’nin 2004 yılında Avrupa Birliği üyeliğine kabul edilmiş olmasının adada çözüme yönelik süreci zorlaştırdığını yineledi.

Raporun hazırlanması sürecinde iki KKTC’li parlamenterin gözlemci olarak AKPM’de yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Ali Talat, 2004 yılındaki raporda da dile getirilmesine rağmen KKTC üzerindeki izolasyonların kaldırılmamış olmasının üzüntü verici olduğunu belirtti. Öte yandan, Türkiye’nin GKRY bandıralı gemilere limanlarını açması üzerinde vurgu yapılırken Türkiye tarafından sunulan Eylem Planı’na değinilmemiş olmasının dengesizlik yarattığını ifade eden Talat, önemli olanın mütekabiliyet olduğunu belirtti. Diğer taraftan, KKTC’de kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin iş yükünü azalttığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, yerel çözümlerin desteklendiğini belirtti. Bu bağlamda, Rum Yönetimi tarafından KKTC’ye yardım sağlandığı şeklindeki ifadelerin gerçekçi olmadığını dile getirdi. KKTC Eğitim Bakanlığı’nın, Avrupa Konseyi’nin önerileri doğrultusunda tarih kitaplarını gözden geçirerek yenilediğini aktaran Talat, aynı yaklaşımın GKRY tarafından da sergilenmesi için gerekli baskının kurulmasını beklediklerini vurguladı. Kayıp şahıslara ilişkin sorunların 1974’ten önce başladığını belirten Cumhurbaşkanı Talat, 1963–1974 yılları arasında evlerinden zorla çıkarılan ve izi bulunamayan çok sayıda Türk olduğunu ifade etti.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=4712&id=4718