İKV E-Bülteni | 2008 » 22 EYLÜL-5 EKİM » AB ADALET VE İÇİŞLERİ KONSEY TOPLANTISI BRÜKSEL’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Avrupa Birliği Adalet ve İçişleri Konsey Toplantısı, 25 Eylül’de Brüksel’de gerçekleştirildi. AB Dönem Başkanı Fransa’nın Göçmenlik ve Ulusal Kimlik Bakanı Brice Hortefeux başkanlığında toplanan AB Adalet ve İçişleri Konsey toplantısına, üye ülke Adalet ve İçişleri Bakanlarının yanı sıra, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jacques Barrot katıldı. Toplantıda başta Avrupa Göç ve İltica Paktı olmak üzere, nitelikli iş gücüne AB sınırları içerisinde süreli çalışma ve oturma izni tanınmasına imkân veren Mavi Kart uygulaması, Metock Davası, organize suç ile mücadele ve Iraklı mültecilerin kabulü gibi konular ele alındı. AB Adalet ve İçişleri Konsey Toplantısında alınan bazı kararlar, şöyle sıralanabilir.

Avrupa Göç ve İltica Paktı: AB Adalet ve İçişleri Bakanları toplantıda, AB Dönem Başkanı Fransa tarafından hazırlanan Avrupa Göç ve İltica Paktı’nı onayladı. Hatırlanacağı üzere Avrupa Göç ve İltica Paktı, 2008 yılı Temmuz ayında Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen AB Adalet ve İçişleri Konsey toplantısında kamuoyuna açıklanmıştı. Adalet ve İçişleri Bakanlarının onayını alan paktın, Ekim ayında düzenlenecek ve AB üye ülke Devlet ve Hükümet Başkanlarını bir araya getirecek olan Zirve toplantısında onaylanması bekleniyor. Söz konusu Pakt, AB’ye üye ülkelerin, topraklarındaki kaçak göçmenlere;

Mavi Kart: AB Adalet ve İçişleri Bakanları toplantıda, Mavi Kart uygulaması ile ilgili olarak, yasal düzenlemelerin tamamlanmasına yönelik desteklerini yineledi. Toplantıda AB Adalet ve İçişleri Bakanları, AB Daimi Temsilciler Komitesi’nden (COREPER) söz konusu direktifin tamamlanmasını istedi. Kalifiye iş gücüne AB sınırları içerisinde süreli çalışma ve oturma izni tanınmasına imkân veren Mavi Kart uygulaması,  ABD’nin yıllardır uyguladığı yeşil kart uygulamasına benziyor, ancak bu uygulamadan yararlananlara ABD’den farklı olarak süreli oturum izni verilmesi öngörülüyor. Uygulamadan yararlanacak olanlar iki yıllığına AB ülkelerine gelebilecek ve belirli koşullar altında çalışabilecekler. Mavi Kart uygulamasından yararlanacak olanlara, AB’de çalışma izni için diğer göçmenlerden istenen asgari kazanç garantisi düşük tutulacak. Ancak bu kişilerden Avrupa’ya gelmeden önce iş bulması istenecek.

Metock Davası: Hatırlanacağı üzere Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD), geçtiğimiz Temmuz ayında, AB vatandaşlarının, 27 ülkeden herhangi birisine, AB vatandaşı olmayan eşlerini getirebileceklerini, o ülkede oturma hakkı alabileceklerini ve eşlerinin 27 ülkede serbestçe dolaşabileceklerini belirten bir karar almıştı. ATAD bu kararı, Kamerunlu Blaise Metock ile evli olan ve İrlanda’da yaşayan İngiliz vatandaşı Ngo Ikeng’in eşi için yaptığı "oturma hakkı" başvurusunun, İrlanda makamları tarafından reddedilmesinden sonra, davanın ATAD’a götürülmesi sonucu almıştı. Söz konusu davaya ilişkin olarak İrlanda Adalet Bakanlığı, Lüksemburg’daki mahkemeden "görüş" talep etmiş, ATAD aldığı kararla AB vatandaşı olmayıp, AB vatandaşlarıyla evli olanların herhangi bir AB ülkesinde serbestçe dolaşabileceklerine hükmetmişti. AB Adalet ve İçişleri Bakanları toplantıda, söz konusu dava ile ilgili olarak Avrupa Komisyonu tarafından 2008 yılı sonunda yayımlanması öngörülen raporun beklenmesini ve bu rapor doğrultusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Organize suç ile mücadele: AB Adalet ve İçişleri Bakanları toplantıda, organize suç ile mücadeleye yönelik bir çerçeve kararı onayladı. Söz konusu çerçeve karar ile organize suç ile mücadele alanında diğer ülkelerden verilen yargı kararlarının karşılıklı tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla maddi ceza hukukunun uyumlaştırılması hedefleniyor.

Iraklı mültecilerin AB üye ülkelerine kabulü: AB Adalet ve İçişleri Bakanları, özellikle Suriye ve Ürdün’de bulunan Iraklı mülteciler konusunda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile daha fazla ortak çalışmada bulunulması konusunda anlaştı.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=4712&id=4719