İKV E-Bülteni | 2008 » 22 EYLÜL-5 EKİM » AVRUPA BİRLİĞİ REKABETÇİLİK KONSEYİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AB Rekabetçilik Konseyi toplantısı 25–26 Eylül 2008 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirildi. Toplantıda özellikle şu konular üzerinde duruldu:

Rekabetçilik Konseyi toplantısı sonucunda, kamu ihaleleri süreçlerinde, çevresel etkileri daha az olan malların, hizmetlerin ve işgücünün yer alması konusunda çalışmaların güçlendirilmesi kararlaştırıldı (“yeşil” ihaleler). Aynı zamanda, söz konusu düzenlemenin uygulanması için gerekli seçim kriterleri, teknik şartname, ödül kriterleri ve uygulama hükümleri belirlenirken, 10 sektöre öncelik verilmesi kararlaştırıldı: üretim, gıda, ulaştırma, enerji, ofis malzemeleri ve bilgisayarlar, giyim ve tekstil, kâğıt ve baskı hizmetleri, mobilya, temizlik ürünleri, sağlık sektöründe kullanılan malzemeler. Öncelikli sektörlerde kaydedilen gelişmeler, 2010 yılından itibaren değerlendirilecek. Bunun sonucunda, üye devletlerin ilgili sektörlerde kendi hedeflerini belirlemeleri ve kamu ihalelerinde “yeşil” ihalelerin toplamda yüzde 50 oranına ulaştırılması amaçlanıyor.

Toplantıda ayrıca, 20 Ekim’de Çevre Konseyi tarafından görüşülmesi beklenen enerji ve iklim paketinin rekabetçilik üzerindeki etkileri de tartışıldı. Bu bağlamda, başta Polonya ve Romanya olmak üzere, bazı üye devlet temsilcileri, elektrik fiyatlarında ani bir yükselme gerçekleşmesinin beklendiğini vurguladılar. Sonuç olarak, enerji ve iklim değişikliği konusunda bir bildirge yayımlanmadı ancak ürünlerin çevresel etkileri konusunda farkındalığın artırılması ve KOBİ’lere özel önem atfedilmesi gerektiği ifade edildi.

Konsey, Avrupa Küçük İşletmeler Sözleşmesi (European Small Business Act-SBA) içerisinde yer alan önlemlerin temel öncelikler olarak belirlenmesini de kararlaştırdı. Bu bağlamda, başta Avrupa Yatırım Bankası kredileri olmak üzere kaynaklara erişimin geliştirilmesi ve ödemelerde kolaylık yaratılması; KOBİ’leri etkileyen özellikle vergilendirme gibi alanlarda yasamanın basitleştirilmesi ve Avrupa Özel Şirketi Statüsü’nün kabul edilmesi konularında uzlaşmaya varıldı. Söz konusu girişimlerin Aralık 2008 Zirvesinde hayata geçirilmesi bekleniyor.

Konsey’den ayrıca, kaçakçılık ve korsancılık ile mücadele konusunda kapsamlı bir plan oluşturulması kararı da çıktı. Oybirliğiyle alınan bu karar doğrultusunda Komisyon’a bağlı olarak çalışacak Avrupa Kaçakçılık Gözetim Merkezinin kurulması öngörülüyor. Ayrıca, farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların güçlendirilmesi ve 2009–2012 Gümrük Planının belirlenmesine de karar verildi.

Öte yandan, Konsey toplantısına katılan üye devlet bakanları, Avrupa Araştırma Alanı’nın kurulmasına yönelik bağlılıklarını yinelediler. Hatırlanacağı üzere 4 Nisan 2007 tarihinde yayımlanan Yeşil Kitap’ta, Avrupa Araştırma Alanı’nın etkin çalışması amacıyla gerekli araçların sağlanmasının önemi vurgulanmış ve Slovenya Dönem Başkanlığı (Ocak-Haziran 2008) kapsamında çalışmalar başlatılmıştı. Bu Konsey toplantısında ise, araştırmacıların hareketliliğinin artırılması amacıyla üye devletler arasında işbirliğinin geliştirilmesi kararlaştırıldı. Buna ek olarak, Avrupa araştırmaları altyapısına ilişkin taslak düzenleme kabul edildi. Böylece, birden fazla üye devletten araştırmacıları ve merkezleri etkileyen ortak araştırma çalışmalarının yasal statüsü hakkındaki belirsizliğin giderilmesi hedefleniyor.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=4712&id=4720