İKV E-Bülteni | 2007 » 16-23 MART » TÜRKİYE-AVRUPA TOPLULUĞU ORTAKLIK KOMİTESİ’NİN 115. DÖNEM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ortaklık Konseyi’nin gündemini hazırlamak ve Ortaklık Konseyi'nin vereceği talimatlara uygun olarak, teknik sorunlara ilişkin incelemeler yapmak amacıyla toplanan Ortaklık Komistesi’nin 115. toplantısında, Türkiye’nin AB’ye katılım süreci ve Gümrük Birliği çerçevesindeki çeşitli konular teknik düzeyde ele alındı. Toplantıya, Dışişleri Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlardan oluşan bir heyet katıldı. Türk heyetinin başkanlığını Dışişleri Bakanlığı AB Genel Müdürü Büyükelçi Naci Sarıbaş yaparken, AB heyetine, Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Türkiye Masası ve Aday Ülkeler Direktörü Christian Danielsson başkanlık etti.

Toplantıda Kıbrıs konusu, özellikle Akdeniz’de yaşanan petrol arama çalışmaları, Avrupa sivil havacılık trafik akışı ve Ankara Anlaşması Ek Protokolü’nün uygulanması bağlamında ele alındı. Ayrıca, G.Kıbrıs’ın uluslararası kuruluşlara üyeliği de tartışıldı. Türkiye, Kıbrıs sorununda üzerine düşeni yaptığını hatırlatarak, bu konuda bir gelişme sağlanması için izolasyonların kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Bunun yanı sıra, vize sorunu ve Türkiye’de kayıtlı karayolu taşıtlarına uygulanan haksız kota uygulamasına ilişkin talepler Türk heyeti tarafından dile getirildi. AB tarafı ise, canlı hayvan ve et ithalatı, ilaçta veri imtiyazı, Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesinin değiştirilmesi ve tüm üye ülkelerle ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin görüşlerini aktardı.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=4763&id=4764