İKV E-Bülteni | 2007 » 16-23 MART » AVRUPA KOMİSYONU HAVA TRAFİĞİ YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİR BİLDİRİ YAYIMLADI

Yayımlanan bildiri, hava trafiği ile ilgili mevcut güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi, hava trafiği kapasitesinin azami düzeyde kullanılması ve hava trafiği yönetiminin daha etkili hale getirilmesi için hava sahası bloklarının oluşturulmasını içeriyor.

Ortak Avrupa gökyüzü mevzuatının temelini oluşturan işlevsel hava sahası bloklarının kurulması ile ilgili mevcut düzenlemelerin üye ülkelerin kontrolünde bulunduğunun vurgulandığı bildiride, üye ülkelerin Avrupa düzeyinde işlevsel hava sahası blokları oluşturulması konusundaki çabalarının AB gereksinimlerini karşılamaktan uzak olduğu belirtiliyor. Avrupa Komisyonu, bu düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin deneyimlerin gözden geçirilmesini ve üye ülkeler arasında ortak bir hava trafik yönetim sisteminin oluşturulmasını destekliyor. Bu kapsamda AB’de faaliyet gösteren firmaların küresel düzeyde rekabet seviyelerinin artırılması öngörülüyor.

 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=4763&id=4771