İKV E-Bülteni | 2008 » 20-26 Ekim » GÜRCİSTAN İÇİN BAĞIŞÇILAR (DONÖRLER) KONFERANSI DÜZENLENDİ

Gürcistan’ın sosyo-ekonomik yeniden yapılandırılması ve kalkınmasına ilişkin uluslar arası konferans, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası eşbaşkanlığında, 22 Ekim 2008 tarihinde,Brüksel’de gerçekleştirildi. Uluslararası kuruluşların ve 70’den fazla ülkenin temsilcilerinin katıldığı konferansta, Gürcistan’ın yeniden imarı için toplam 3 milyar 400 milyon Avro yardım toplandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avrupa Komisyonu’nun Dış İlişkilerden  Sorumlu Üyesi Benita Ferrero-Waldner, konferansta hedefledikleri rakamı oldukça aştıklarını belirtti. Waldner ayrıca, Gürcistan’ın bu yardımları, kendisinden beklenen reformları ileriye taşıması için kullanmasını umduklarını dile getirerek; yargı alanında reform, basın özgürlüğünün genişletilmesi ve daha fazla demokrasi konularına vurgu yaptı.

Bilindiği üzere Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa hazırlanan raporda, Gürcistan'ın gelecek 3 yılda bütçe açıkları, savaşta tahrip olan altyapısının onarımı ve yerlerinden edilmiş halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması için 3,7 milyar Dolara ihtiyaç duyacağı tespit edilmiş; bu miktarın 560 milyon Dolarlık kısmı uluslararası kuruluşlar tarafından ve acil insani yardımlar vasıtasıyla karşılanmıştı.

Gürcistan için toplanan 3 milyar 400 milyon Avro tutarındaki yardımın 2 milyar 800 milyon Avrosunun kamusal alan, 650 milyon Avrosunun ise, özel sektör için harcanacağı açıklandı. Öte yandan, Avrupa Yatırım Bankası (AYB) da, Gürcistan’a 200 milyon Avro tutarında kredi ayırmaya karar verdi. AYB, bu kredilerin taşımacılık ve enerji alanındaki projelere verilmesini öngörüyor.

Konferans sonrası Gürcistan yönetimi, yaşanan mali krize rağmen beklentilerin üzerinde yardım toplanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gürcistan Başbakanı
Lado Gurgenidze, uluslararası topluma teşekkür ederek, bağışçı ülkelere toplanan yardımın Gürcistan’ın daha güçlü, daha müreffeh, daha demokratik ve daha Avrupalı olması yönünde kullanılacağı sözünü verdi.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=4802&id=4808