İKV E-Bülteni | 2007 » 29 HAZİRAN-6 TEMMUZ » İKV “AB MÜKTESEBATININ YATAY OLARAK UYGULANIŞININ ÖNCÜ TÜRK SEKTÖRLERİNE ETKİLERİ” PROJESİ ÇERÇEVESİNDE “GIDA SEKTÖRÜ VE AB MÜKTESEBATI” BAŞLIKLI BİLGİLENDİRME SEMİNERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

İKV tarafından Avrupa-Bilgi Köprüleri Programı kapsamında yürütülen “AB Müktesebatının Yatay Olarak Uygulanışının Öncü Türk Sektörlerine Etkileri” başlıklı proje çerçevesinde düzenlenen bilgilendirme seminerlerden sonuncusu 27 Haziran 2007 tarihinde gerçekleştirildi. İstanbul’da TOBB Plaza’da düzenlenen “Gıda Sektörü ve AB Müktesebatı” başlıklı seminerin açış konuşmalarını İKV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu ve Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan gerçekleştirdi.

Moderatörlüğünü SETBİR Genel Sekreteri Melek Us’un üstlendiği seminerin birinci oturumunda gıda hijyeni ve süt sektörü ele alındı. Bu çerçevede Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Gıda Hijyeni Danışmanı Dr. Enis Zöngür, “Gıda Hijyeni ve Güvenliği Kapsamında İşletmelerin Temel Gereksinimleri” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.  Bu sunumu takiben AB Süt Birliği (EDA) Teknik Direktörü Dr. Ed Komorowski süt sektöründe AB hijyen gereklilikleri ve ticaret birliklerinin rolüne değinen bir konuşma yaptı. SETBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Yörük ise “AB Uyum Sürecinde Süt Sektörünün Durumu“na değindi. Seminerin ikinci oturumunda “AB’de Et Sektörü ve Gıda Güvenliği” ile “AB Uyum Sürecinde Türkiye Kırmızı Et Sektörü” sırasıyla AB Et Sanayi İrtibat Merkezi (CLITRAVI) Teknik Mevzuat ve Gıda Güvenliği Çalışma Grubu Üyesi Lex Van Loon ve SETBİR Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Şengüler tarafından ele alındı.

Seminerde genel olarak, gıda sektörünün AB’nin taviz vermediği alanlardan biri olduğu, Türkiye’de hayvan hastalıkları ile mücadelede yaşanan sorunlar ve hijyen standartlarının yeterli ölçüde yerine getirilmemesi nedeniyle AB’ye hayvan ve hayvansal ürünlerin ihracatının yapılamadığının altı çizildi. Bunun yanında, süt ve et sektöründe kayıt dışılığın yüksek olduğu ve bu sektörlerin kayıt altına alınmasının haksız rekabeti önleyeceği vurgulandı.

“Gıda Sektörü ve AB Müktesebatı” konulu son seminerle “AB Müktesebatının Yatay Olarak Uygulanışının Öncü Türk Sektörlerine Etkileri” projesinin seminer dizisinden oluşan ilk aşaması tamamlandı. Projenin ikinci aşaması olan çalıştayları takiben ilgili sektörlerin AB yol haritası niteliğini taşıyacak sektörel raporlar hazırlanarak, tüm seminer sunumları ile birlikte yayımlanacak.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=4916&id=4919