İKV E-Bülteni | 2007 » 6-13 TEMMUZ » AVRUPA KOMİSYONU, TOPLULUĞUN MALİ ÇIKARLARININ KORUNMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEYE İLİŞKİN RAPORUNU YAYIMLADI

Avrupa Komisyonu, Topluluğun mali çıkarlarının korunması ve yolsuzlukla mücadele konusunda yayımladığı yıllık raporunda üye devletleri Brüksel’le daha fazla işbirliği yapmaya çağırdı. 2006 yılının raporuna göre AB fonlarının 1 milyar Avro’dan fazla bir kısmı yolsuzluk ve dolandırıcılıktan etkilendi.

Avrupa Komisyonu’nun İdari İşlerden Sorumlu Üyesi Siim Kallas AB ülkelerinden dolandırıcılık hususunda daha kesin, net ve zamanında bilgi vermelerini istedi. İşbirliği olmaksızın, AB’nin imajına zarar veren dolandırıcılık ve diğer yolsuzluk davalarıyla başarılı bir şekilde savaşılamayacağını belirten Kallas, üye devletlerin kaynakların nasıl harcandığını denetlemede daha fazla sorumluluk üstlenmesini istedi.

Yayımlanan rapora göre tarım, uyum ve katılım öncesi fonlarında yolsuzluk artarken, yapısal fonlarda azaldı. Örnek olarak; tarım harcamalarında–Kallas’a göre AB’nin en çok tartışılan harcama alanlarından biri- rapor edilen yolsuzluk oranı 2006’da %3 azaldı, toplam meblağ 2005’e oranla %15 düşerek 87 milyon Avro’ya denk geldi.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=4933&id=5026