İKV E-Bülteni | 2007 » 26 OCAK-2 ŞUBAT » AVRUPA BİRLİĞİ’NDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ HAFTASI DÜZENLENİYOR

Avrupa Komisyonu tarafından enerji ve iklim değişikliği sorunlarına ilişkin önlemleri içeren yeni AB enerji planının 10 Ocak 2007 tarihinde yayımlanmasının ardından 29 Ocak-2 Şubat tarihlerinde AB Sürdürülebilir Enerji Haftası düzenleniyor. İlk kez gerçekleştirilen AB Sürdürülebilir Enerji Haftası kapsamında Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden katılan çok sayıda kurum ve şirket, düzenlenecek paneller, tartışmalar ve sunumlar aracılığıyla sürdürülebilir enerji ve getirdiği potansiyeli tartışacak.

AB Sürdürülebilir Enerji Haftası’nın, sürdürülebilir enerji konusunda Birlik için bir referans noktası olabileceği belirtilirken bu hafta kapsamında Brüksel’de toplam 44 etkinliğin düzenlenmesi planlanıyor. Etkinlik haftası ile ilgili görüşlerini bildiren Avrupa Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Komisyon Üyesi Andris Piebalgs enerji politikasının sadece yasal düzenlemelerden ibaret olmadığını aynı zamanda tüm paydaşların bir araya gelmesi ve iletişim halinde olmasını gerektirdiğini ifade etti. 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=4977&id=4984