İKV E-Bülteni | 13-18 ARALIK » GÜNDEMDEN KISA KISA… » AP 7 AB üye ülkesine Avrupa Küreselleşme Fonu kapsamında 24 milyon avro yardımda bulunulmasını onayladı

AP, 12 Aralık 2012 tarihinde, Avrupa Küreselleşme Fonu çerçevesinde 7 AB üye ülkesine 24 milyon avro yardımda bulunulmasını onayladı. Söz konusu tutar, AB üyesi 7 ülkede, farklı sektörlerde işlerini kaybeden işçilerin, işgücü piyasasına yeniden girebilmeleri amacıyla kullanılacak.

Onaylanan bütçe kapsamında İtalya’ya 2.6 milyon avro (motorsiklet üretim sanayinde çalışan 502 işçi için); İsveç’e 5,5 milyon avro (otomobil sanayi çalışanları için); İspanya’ya 1,3 milyon avro (Bask bölgesinde işten çıkarılan 500’ün üzerinde metal işçisi için); Danimarka’ya 1,4 milyon avro (150’nin üzerinde elektronik sektöründe çalışan işçi için); Romanya’ya 3 milyon avro (150 elektronik yan parça sanayi işçisi için); Avusturya 5,2 milyon avro (sosyal hizmet sektöründe çalışan 350 çalışan için) ve Finlandiya’ya 5,3 milyon avro (1000’nin üzerinde elektronik yan parça sanayi işçisi için) yardım yapılacak.

Hatırlanacağı üzere Avrupa Küreselleşme Fonu, Avrupa Sosyal Fonu’nun haricinde özellikle son 10 yılda yaşanan küresel boyuttaki ekonomik krizler ile mücadele amacıyla oluşturulmuş bir destek mekanizması. Ocak 2007 itibariyle yürürlüğe girmiş olan Avrupa Küreselleşme Fonu dâhilinde, 2013 yılına kadar yılda 500 milyon avro değerindeki kaynağın üye ülkelere aktarılması öngörülüyor. AB ülkelerinde uluslararası rekabetten kaynaklanan yeniden yapılandırma dolayısıyla işlerini kaybeden işçilere destek vermek amacıyla oluşturulan Fon Tüzüğü’nün üçüncü maddesi, işini kaybeden işçilere destek sağlamak üzere iş arama desteği, kariyer rehberliği, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi konularda özel amaçlı entegrasyon eğitimleri, kazanılmış deneyimlerin belgelendirilmesi, girişimcilik ve kendi işini kurma desteği gibi stratejiler öngörüyor

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=498&id=1120