İKV E-Bülteni | 2012 » 5-12 ARALIK » AB KONSEYİ BAŞKANI VAN ROMPUY EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK İÇİN YOL HARİTASI’NI AÇIKLADI

Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy Ekonomik ve Parasal Birliğin güçlendirilmesi için öngörülen ve 28 Kasım’da Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan yol haritasının detaylarına ilişkin raporu açıkladı. Raporda, tek karar mekanizmasının oluşturulması, şok emici fonksiyonuyla Avro Alanı mali kapasitesi ve yapısal reformların gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemeler olmak üzere 3 temel unsur üzerinde duruluyor.

Ortak bir denetim mekanizmasının (SSM) kurulması orta vadeli öncelik olmakla birlikte 2013 başında düzenlenmiş hale getirilmesi ve 1 Ocak 2014 itibariyle işlerlik kazandırılması hedefleniyor. Orta vadeli öncelikler arasında 2013’te bankalar arasında anlaşmazlıkların ortak bir çözüm mekanizmasının kurulması geliyor.

Üç aşamalı yol haritasında belirlenen tarihler şu şekilde:

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=499&id=1079