İKV E-Bülteni | 2012 » 5-12 ARALIK » AVRUPA KOMİSYONU’NDAN VERGİ KAÇAKÇILIĞINA KARŞI EYLEM PLANI

Avrupa Komisyonu 6 Aralık 2012 tarihinde vergi kaçakçılığı ve sahteciliği ile mücadele ve şirketlerin iç pazarda vergi ödemekten kaçınmak için oluşturdukları saldırgan vergi planlama stratejilerine karşı koyulması için üye devletlere yardımcı olmak amacıyla iki tavsiye kararından meydana gelen kapsamlı bir eylem planı sundu. 

Komisyon tarafından hazırlanan eylem planı, ulusal mevzuat arasındaki farklılıklar nedeniyle üye devletler için yılda yaklaşık 1000 milyar avroluk vergi geliri kaybına yol açan bazı uygulamaları AB düzeyinde ortak ve bütünlüklü bir strateji uygulamak suretiyle ortadan kaldırmayı hedefliyor. Plan kapsamında, varolan bazı yasal boşlukların doldurulması, bilgi alışverişinin geliştirilmesi, ilgili tüzüklerin güçlendirilmesi ve üye devletlerarasında işbirliğinin artırılması için yaklaşık 30 yeni önlemin alınması öngörülüyor.

Eylem planının temel amacı halen yürürlükte olan yasal düzenlemelerin tümüyle uygulanmasının sağlanması, Üye Devletler arasında bilgi alışverişinin geliştirilmesi, vergi yönetişiminin güçlendirilmesi, vergi kaçakçılığı ve suistimalin önlenmesi ve iç pazarda eşit ve adil bir vergi rekabetinin sağlanması. Önerilen önlemler arasında öne çıkanlar şu şekilde sıralanıyor:

Söz konusu önlemleri içeren iki tavsiye kararı taslağı Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’na sunulacak. Eylem planının uygulanması ve takibi Komisyon, Üye Devletler ve paydaşlardan oluşacak olan bir ‘iyi vergilendirme yönetişimi’ platformu tarafından yapılacak.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=499&id=1086