İKV E-Bülteni | 27 KASIM-4 ARALIK » GÜNDEMDEN KISA KISA… » COP 18: “Günün Fosili” ödülü Türkiye’nin

26 Kasım-7 Aralık arasında Doha’da gerçekleşen BM İklim Değişikliği Müzakereleri ya da diğer bir adıyla Taraflar Konferansı (COP) 18’in ikinci gününde (27 Kasım) “Günün Fosil Ödülü” Türkiye’ye verildi. 700’den fazla sivil toplum kuruluşunun bir çatı altında toplandığı Uluslararası İklim Eylem Ağı (Climate Action Network-CAN) tarafından verilen ödül, her bir müzakere günü için iklim değişikliği müzakerelerini tıkayan ya da kendi politikaları çerçevesinde iklim değişikliği ile mücadele politikalarını izlemeyen ülkelere veriliyor.

Bilindiği gibi, Mayıs 2012 tarihinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci tarafından 2012 yılının Türkiye için kömür yılı olarak belirlendiği açıklanmıştı. Metin Kilci, amacın Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak ve istihdamı arttırmak olduğunu ifade etmiş, çevreye duyarlı olmalarına rağmen, Türkiye’nin kömür stoklarını mutlaka kullanılması gerektiğini savunmuştu. Diğer taraftan, TEMA, WWF Türkiye, 350 Ankara, Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Doğa Derneği, Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği Türkiye Bölümü, Doğa Koruma Merkezi ve Kados gibi önemli STK’ların desteğini alarak kurulmuş İklim Ağı’nın hazırladığı raporda ise, Türkiye’nin 2010 yılında sera gazı salınımlarını 1990 yılı seviyesine göre yüzde 115 arttırdığı açıklanıyor. Aynı şekilde, Kyoto Protokolü’nün birinci ve ikinci yükümlülük evreleri için Türkiye’nin belirlediği bir hedefin olmaması da, Türkiye’ye getirilen eleştirileri arttırdığı müzakereler sırasında söylenmektedir. Türkiye geçen sene yapılan Durban müzakerelerinde de ödülü alan ülkeler arasında yer almıştı.İklimAğı’nınhazırladığırapora http://www.iklimdegisikligi.org/folders/14966/categorial1docs/9236/T%c3%bcrkiye'nin%20%c4%b0klim%20Karnesi.pdf  internet adresinden ulaşılabilir.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=500&id=1155