İKV E-Bülteni | 2012 » 17-23 EKİM » AB LİDERLER ZİRVESİ EKONOMİ GÜNDEMİYLE TOPLANDI

18-19 Ekim 2012 tarihinde gerçekleştirilen AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ana gündem maddesini Büyüme ve İstihdam Paktı ve Ekonomik ve Parasal Birlik ile ilgili gelişmeler oluşturdu.

AB liderleri, Haziran ayında gerçekleştirilen zirvede Avrupa 2020 Stratejisi çerçevesinde kabul edilen Büyüme ve İstihdam Paktı’na bağlılıklarını yinelediler ve yakın gelecekte alınması gerekli tedbirleri açıkladılar. AB ekonomisinin daha rekabetçi olabilmesi için ekonomik büyümeyi, yatırımları ve istihdamı yeniden canlandırmak amacıyla AB ve Avro Alanı’nda ve aynı zamanda üye ülkelerde gerçekleştirilmesi öngörülen eylemleri ortaya koyan Büyüme ve İstihdam Paktı’na ilişkin olarak, Avrupa Komisyonu Başkanı Barroso, büyümenin kağıt üzerinde kabul edilmiş olduğunu belirtti ve şimdi sıranın uygulamaya geldiğine, bunu da üye ülkelerin gerçekleştirmesi gerektiğine dikkat çekti. Barroso büyüme ve istihdam alanında AB’de 120 Milyar Avro’ya tekabül eden önemli bir potansiyel bulunduğunu belirtti. Büyüme ve İstihdam Paktı’nı gündeme ilk getiren liderlerden Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, sürecin AB kurumları ve ilgili bütün kurumlar tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Liderler zirvesinde, gelecek Çok Yıllı Mali Çerçeve üzerinde anlaşmaya varılması için çalışılması üzerinde uzlaşıldı. AB’de büyümenin artırılması için çeşitli kaynaklardan AB ekonomisine fonlar sağlanacak. Avrupa Yatırım Bankası’nın borç verme kapasitesinin, bir kısmı (55 Milyar Avro) yapısal fonlardan ve kaldıraç etkisi 4,5 Milyar Avro tutarında proje tahvillerinden olmak üzere 2013’te 60 Milyar Avro’ya yükseltilmesi öngörülüyor. Zirvede, büyümenin artırılmasının, ulaştırma, enerji ve bilgi iletişim teknolojileri gibi AB’yi birbirine bağlayan çeşitli ağlara yatırımlarla sağlanması gerektiği bir kere daha vurgulanırken, bunun için ulaştırmada tek pazarın sağlanması amacıyla mevzuat engellerinin kaldırılması, darboğazların aşılması; dijital teknolojilerde altyapıların tamamlanması; 2014’e kadar tek enerji pazarının tamamlanmasının gereği vurgulandı.  Avrupa Komisyonu gelecek dönem Çok Yıllı Mali Çerçeve’nin yılsonunda kabul edilebilmesi için Kasım ayında özel bir toplantı düzenleyecek.

AB liderleri zirvede, geçen yıl kabul edilen Tek Pazar Sözleşmesi’nde ilerleme sağlandığını ifade etmekle birlikte, muhasebe, mesleki özellikler, kamu ihaleleri ve girişim sermayesi fonları alanlarında tek pazarın tamamlanması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini belirttiler. Avrupa Komisyonu’nun bu yıl Ekim ayında yayınladığı ve gerçekleştirilmesi planlanan hedeflerde revizyon öngören Tek Pazar II Sözleşmesi’nin 12 temel eyleminin büyüme, istihdam ve sosyal bütünleşmeyi desteklemeyi hedeflediği üzerinde duruldu. Konuya ilişkin Komisyon önerilerinin 2013 bahar dönemine kadar sunulması ve daha sonra da kabul edilmesi talep edildi.    

Zirvede, ayrıca AB Devlet ve Hükümet Başkanları, 17 Avro Alanı ülkesi arasında 1 Ocak 2013 itibariyle finans piyasalarında tek denetim mekanizmasının (SSM) kurulmasına ilişkin mevzuat çerçevesinin kabulü için gerekli zaman çizelgesi ve 2013’te ilgili mevzuatın aşamalı uygulanması üzerinde anlaştılar.

Fransa, İtalya ve İspanya anlaşmanın bu yıl yürürlüğe girmesini isterken, Almanya ve İsveç’in başını çektiği ülkeler söz konu tarihleri gerçekçi bulmamakla birlikte genel olarak sözleşme şartları üzerinde anlaşmaya varmış durumdalar. Komisyon önerilerinin 2012 sonundan evvel değerlendirilmesi, İstikrar mekanizmasının 1 Ocak 2013’ten itibaren uygulanması ve mevzuat çerçevesinin bir an önce kabul edilmesi görüşünü paylaşıyorlar.  Diğer yandan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel öngörülen gündemin çok iddialı olduğunu, hız yerine kaliteye öncelik verilmesi gerektiğini işaret etti. Sonuç itibariyle AB liderleri, bankaların denetimini gelecek yıl kademeli olarak üye ülkelerin sorumluluğundan alarak Avrupa Merkez Bankası'na devretme konusunda uzlaştılar. Kurumun yasal çerçevesi konusunda üye ülkelerin 1 Ocak 2013’e kadar anlaşmaya varması gerekiyor.

Avrupa İstikrar Mekanizması’nın (ESM) etkin olarak kurulması tamamlanmadan bankaları doğrudan sermayelendirmesinin yakın gelecekte mümkün görülmemesi nedeniyle İspanya’nın, borçlu bankalarının kurtarılmasında tek denetim mekanizması anlaşmasından avantajlı çıkacağı düşünülmemekte. AB liderleri zirve sonuç bildirisinde, Avrupa Merkez Bankası’nın da içinde bulunduğu etkin bir tek denetim mekanizması oluşturulduğunda, ESM’nin Avro Alanı bankalarını doğrudan sermayelendirebileceğini belirttiler.   

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=504&id=1307