İKV E-Bülteni | 2012 » 10-16 EKİM » AVRUPA KOMİSYONU YENİ SANAYİ STRATEJİSİNİ VE TEK PAZAR’A İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TABLOSUNU AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu 10 Ekim 2012 tarihinde yeni sanayi stratejisini açıkladı. AB’nin inovasyon ve sürdürülebilir büyüme için yeniden çekim merkezi haline gelmesi için büyümeye odaklanılması amacıyla yapılması gerekenleri çeşitli öncelikli eylem ve hedefler çerçevesinde ortaya koyan strateji,  2010 yılında açıklanan “Küreselleşme Döneminde Bütünleştirilmiş Sanayi Politikası”nın yeni ara dönem gözden geçirmesinde elde edilen bulgulardan yola çıkarak stratejiyi güncelliyor.

Avrupa Komisyonu’nun Sanayi ve Girişimcilikten Sorumlu Üyesi Antonio Tajani, AB sanayisinin 2020’ya kadar AB GSYİH’sının yüzde 20’sine ulaşması gerektiğini, bunun için de AB’nin sanayi hedefinin, 2020’ye kadar sanayi payını GSYİH’nın yüzde 15,6’sından yüzde 20’ye çıkarmak olduğunu belirtti.

Yeni sanayi stratejisinde, güçlü büyüme potansiyeli olan 6 sektör belirliyor: elektrik ve hibrid araçlar, çevre dostu üretim için ileri imalat teknolojileri, jenerik anahtar teknolojiler (biyoteknoloji, nanoteknoloji, mikroelektonik, vs.), sürdürülebilir sanayi ve inşaat ürünleri (plastikler, solventler) ve akıllı ağlar. Söz konusu sektörlere yönelik inovasyona yatırım, piyasaya, sermayeye ve becerilere erişim için gerekli çalışmaların yapılması öngörülüyor.

Avrupa Komisyonu aynı zamanda üye ülkelerde sanayinin performansına yönelik puan tablosu (scoreboard) ve AB’nin rekabet edebilirliğine ilişkin bir raporu da kabul etti. Tek pazara ilişkin yeni değerlendirme tablosunda bazı gecikmeler olmakla birlikte, AB yönergelerinin üye ülke mevzuatlarına aktarılmasında bazı ilerlemeler kaydedildiği belirtiliyor. Zamanında ulusal mevzuata aktarılmayan AB yönergelerinin oranında azalma olduğu ve 16 üye ülkenin hedefleri yılın ilk yarısında tutturduğu, üye ülkelerin aynı zamanda hatalı aktarılan yönergelerin sayısını azalttıkları ifade ediliyor. 2012’nin ilk yarısında ortalama uyum açığının yüzde 0,8’den yüzde 0,7’ye düştüğü ve 2011’de kabul edilen Tek Pazar Sözleşmesi’nde öngörülen yüzde 0,5 hedefine yaklaştığı kaydediliyor. Değerlendirme raporunda, tek pazar yönergelerinin uygulanmasında sorun olduğu, aktarımın belirlenen süreyi 2 yıldan fazla aşan direktiflerin sayısının arttığı ve bir yönergenin ulusal mevzuata aktarımı için ortalama gerekli sürenin 7,9 aydan 9,1 aya yükseldiği belirtiliyor. İhlal prosedürlerinde ise sayının azaldığı belirtiliyor. Altı ay önce bu sayı 34 iken, şu anda 31’e indiği ve daha çok, vergilendirme ve çevre konularıyla ilgili olduğu ifade ediliyor. Bunun kısmen AB mevzuata uyum eksikliğinden kaynaklanan problemlerin çözümü mekanizmasının getirilmesi nedeniyle olduğu belirtiliyor. Avrupa Komisyonu’nun AB mevzuatının gerisinde kalan üye ülkelere yaptırım uygulama yetkisi bulunuyor.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=505&id=1438