İKV E-Bülteni | 2012 » 19-25 EYLÜL » SLOVENYA, BANKA ANLAŞMAZLIĞI ÇÖZÜLÜNCEYE KADAR HIRVATİSTAN’IN AB’YE KATILIM ANTLAŞMASINI ONAYLAMAYACAK

Slovenya, şu an işlerliği bulunmayan batık Yugoslav Bankası Ljubljanska Banka’nın 130.000 Hırvat’ın 172 Milyon Avro civarında olduğu tahmin edilen borcunun Slovenya’nın ulusal borcuna yazılması konusuna bir çözüm bulunamaması halinde, 1 Temmuz 2013 tarihinde Avrupa Birliği’nin 28’inci üyesi olması beklenen komşusu Hırvatistan’ın AB üyeliğini veto edebileceği uyarısında bulundu. Slovenyalı yetkililer, anlaşmazlığa uluslararası hukuka dayalı bir çözüm bulunana kadar, Hırvatistan’ın 9 Aralık 2011 tarihinde imzaladığı Avrupa Birliği’ne Katılım Antlaşması’nın onaylanması sürecini başlatmayacaklarını açıkladılar. Katılım Antlaşması’nın üyelik tarihine kadar tüm üye devletler tarafından onaylanması gerekiyor. Halihazırda, 27 üye devletten 14’ünün Antlaşma’yı onayladıkları biliniyor.

Hatırlanacağı gibi, 2004 yılında AB üyesi olan Slovenya, bundan önce de Piran Koyu üzerindeki sınır anlaşmazlığını bir veto unsuru olarak kullanmış ve Hırvatistan’ın AB üyelik sürecini sekteye uğratmıştı. Hırvatistan ve Slovenya arasında anlaşmazlığın uluslararası tahkime götürülmesi konusunda bir uzlaşma sağlanması sonucu Slovenya 11 müzakere başlığı üzerindeki vetosunu kaldırmıştı.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=508&id=1500