İKV E-Bülteni | 2012 » 12-18 EYLÜL » AVRUPA PARLAMENTOSU ENERJİ ALANINDA DAHA YAKIN BİR KOORDİNASYON İÇİN ADIM ATTI

Avrupa Parlamentosu 13 Eylül 2012 tarihinde Avrupa Halkları Partisi’ne mensup parlamenter Krisjanis Karins tarafından hazırlanan ve enerji alanında imzalanan hükümetlerarası anlaşmalara ilişkin Avrupa Komisyonu ile Üye Devletler arasında bilgi paylaşımı mekanizması oluşturulmasına yönelik taslak kararla ilgili raporu kabul etti. Raporun Komisyon tarafından Rus enerji şirketi Gazprom’a rekabet soruşturması açılan bir dönemde kabul edilmesi dikkat çekiyor.

Hatırlanacağı üzere, AB Konseyi’nin 4 Şubat 2011 tarihli Zirve Sonuç Bildirgesi’nde Komisyon’dan enerji politikasının dış ilişkiler boyutuna ilişkin bir tebliğ sunması istenmiş ve Üye Devletler 1 Ocak 2012 itibariyle enerji alanında üçüncü ülkelerle gerçekleştirdikleri tüm ikili anlaşmalar konusunda bilgi vermeye davet edilmişti. Buna dayanarak Komisyon geçtiğimiz yılın Eylül ayında enerji arzı güvenliği ve uluslararası işbirliğine ilişkin bir tebliğ ile bilgi paylaşım mekanizması oluşturulmasına yönelik taslak kararı kabul etmişti. Karar uyarınca düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle üç ay içerisinde Üye Devletlerin üçüncü ülkelerle yaptıkları ikili anlaşmaları Komisyon’a sunmaları gerekiyor. Komisyon ise söz konusu anlaşmanın AB hukukuyla uyumu konusunda şüpheleri varsa 9 ay içerisinde bildirmekle yükümlü.  Bunun yanında Komisyon’un Ocak 2016 itibariyle her üç yılda bir yeni enerji anlaşmalarıyla ilgili Konsey ve Parlamentoyu bilgilendirmesi gerekiyor.

Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen rapor Doğu Avrupalı Üye Devletler ve Yunanistan gibi Rus doğalgazının geçiş ülkeleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Ancak diğer Üye Devletlerin Komisyon’a anlaşmaların imzalanmasından önce uygunluğunun denetlenmesi gibi hakların devredilmesinden rahatsız oldukları biliniyor

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=509&id=1456